Pressmeddelande -

Bättre prognos med nytt läkemedel mot leukemi

Nu har EU gett klartecken för Tasigna för behandling av patienter med nydiagnostiserad kronisk myeloisk leukemi. EU-godkännandet bygger på en studie som visar att läkemedlet blockerar den onormala ökningen av vita blodkroppar snabbare och ännu mer effektivt än Glivec.

I Sverige får omkring 100 personer varje år kronisk myeloisk leukemi, som innebär att de vita blodkropparna börjar föröka sig utom kontroll. Introduktionen av Glivec för nio år sedan innebar ett stort genombrott i behandlingen av sjukdomen.

Nu har EU godkänt Glivecs tronföljare Tasigna för behandling när patienten får kronisk myeloisk leukemi. Godkännandet grundas på de positiva resultaten från en studie med 846 patienter med nydiagnostiserad kronisk myeloisk leukemi som behandlades med antingen Glivec eller Tasigna. I studien ingår svenska patienter i Lund, Luleå, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Örebro.

Resultaten efter 18 månader visar att hos dem som behandlats med Tasigna stoppades den onormala ökningen av vita blodkroppar snabbare och ännu mer effektivt.

Tasigna är den enda tyrosinkinashämmaren som, i jämförelse med Glivec, visar signifikant färre patienter som går över i en akut sjukdomsfas – accelererad fas eller så kallad blastkris. Alla sjukdomstecken i blodet försvinner hos fler patienter, vilket mäts med ett ytterst känsligt molekylärt test som kan avslöja om en enda cell bland en miljon celler bär spår av Bcr-Abl-genen, som ligger bakom den okontrollerade ökningen av vita blodkroppar. Tasigna har också färre biverkningar.

– Detta innebär att vi får ett nytt läkemedel som är ännu mer effektivt än Glivec, som var ett medicinskt genombrott när det kom. Det här är ett steg på vägen till att helt kunna bota patienterna från sjukdomen, säger Bengt Gustavsson, medicinsk chef på Novartis onkologi.

Källa: Saglio G, Kim D-W, Surapol Issaragrisil S, et al. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N Engl J Med. 2010 Jun 17;362(24):2251-9.

 

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • leukemi
  • tyrosinkinashämmare
  • kml
  • kronisk myeloisk leukemi

Regioner

  • Skåne

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll