Pressmeddelande -

Cancerrapport – stora genombrott presenteras

Framgångar på cancerområdet, där bland annat svensk och skandinavisk forskning står i frontlinjen, får stor uppmärksamhet när svenska experter analyserar världens största cancerkongress ASCO i Chicago. Årets största cancernyheter gäller nya möjligheter att behandla malignt melanom och den ovanliga mag-tarmtumören GIST.  I rapporten ASCO 2011 sammanfattar 14 svenska cancerspecialister de viktigaste nyheterna.  

Patienter med spridd hudcancer, malignt melanom, som har en särskild genmutation och behandlas med en ny substans, vemurafenib, lever längre. Genmutationen ligger bakom hälften av alla fall av malignt melanom. Framgången betecknas som ett genombrott som väcker hopp för patienter med aggressiv och svårbehandlad hudcancer, rapporterar Gunnar Wagenius, överläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Genombrottsresultat utmärker också en studie initierad av den Skandinaviska Sarkomgruppen, som kommer att leda till en ny standardbehandling för patienter med mag-tarmtumören GIST. Tre års behandling med Glivec förbättrar överlevnaden signifikant jämfört med ett års behandling, och 92 procent av patienterna lever fortfarande efter fem år.

Det är fantastiskt glädjande. För första gången visas nu att Glivec inte bara förlänger tiden till återfall utan även förlänger livet för patienter som opererats för GIST och som löper stor risk för återfall i sjukdomen, rapporterar Mikael Eriksson, överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik i Lund och en av de ansvariga bakom den uppmärksammade studien.

Genetisk forskning
Vi står inför en ”genom-era” vad gäller cancerbehandling, skriver professor Kjell Öberg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och redaktör för ASCO-rapporten. Det innebär att varje individs genuppsättning ligger till grund för vilken behandling som väljs. De nya analysteknikerna kan också dela upp tumörer i ”smarta” och ”dumma” där ”dumma” tumörer har en enskild dominant mutation medan ”smarta” har multipla mutationer vilket kräver att behandling riktas mot flera signalsystem.

Övriga ämnen som presenteras i ASCO-rapporten:
- Cancer i mag- och tarmkanalen
- Urologisk cancer – prostatacancer, njurcancer, urinblåsecancer och testikelcancer
- Gynekologisk cancer – äggstockscancer, livmodercancer
- Bröstcancer
- Blodcancer – myelom, akuta leukemier, kronisk myeloisk leukemi, kronisk lymfatisk leukemi

Årets ASCO-rapport är den 15:e i ordningen. Den skrivs av svenska läkare som bevakar nyheterna på kongressen. Syftet med ASCO-rapporten är att ge svenska läkare och annan vårdpersonal möjlighet att ta del av de viktigaste resultaten. Produktionen av rapporten har möjliggjorts av Novartis. Innehållet har fritt och oberoende bestämts av redaktören, professor Kjell Öberg, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, och respektive skribent.

Samtliga artiklar kan hämtas i Novartis pressrum:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/document/listÄmnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • asco 2011
  • klinisk forskning
  • cancerforskning

Regioner

  • Skåne

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193