Pressmeddelande -

Överläkare Jan Åhlén: Centralisera vården av patienter med GIST, en ovanlig magtumör

Den 24-26 mars håller Svensk Onkologisk Förening det mest betydande årliga nationella mötet för cancerspecialister. Runt 300 personer förväntas delta.

I samband med onkologidagarna lyfter överläkare Jan Åhlén från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna fram vikten av att centralisera vården av patienter med den ovanliga tumörsjukdomen GIST. Målet är att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga behandling och driva forskningen på området framåt.

I Sverige insjuknar omkring 130 personer varje år i GIST, en ovanlig magtumör. Tumören kan uppträda var som helst från matstrupe till ändtarm men förekommer oftast i magsäcken (60 procent) och tunntarmen (30 procent).

Jan Åhlén, kirurg och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, lyfter fram kirurgi som en betydande del i behandlingen och beskriver utvecklingen av tyrosinkinashämmare som ett paradigmskifte inom cancerområdet. Medianöverlevnaden har förbättrats dramatiskt för patienter med GIST.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • tyrosinkinashämmare
  • magtumör
  • gist

Regioner

  • Kalmar

_________________________________________________________________________________

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj med innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2008 till 41,5 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 6,4 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 96 700 anställda. För ytterligare information se www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll