Pressmeddelande -

Genombrott för Glivec i behandlingen av magtumören GIST

Tre års behandling med Glivec förbättrar överlevnaden signifikant för patienter med GIST, en ovanlig form av cancer i mag- tarmkanalen. 66 procent av patienterna har inte fått återfall och 92 procent av patienterna lever fortfarande efter fem år.

– Det är ett genombrott när det gäller behandling av GIST-patienter, säger Mikael Eriksson, överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik i Lund och en av de ansvariga bakom den studie som nu får stor uppmärksamhet vid världens största cancerkongress ASCO i Chicago.

Skandinaviska sarkomgruppen har tillsammans med tyska sarkomcentra genomfört en studie som omfattar 400 GIST-patienter, däribland svenska patienter.

– För första gången någonsin visas nu att behandling med Glivec inte bara förlänger tiden till återfall, utan också förlänger livet för patienter som har opererats för GIST och som löper hög risk för återfall i sjukdomen, säger docent Mikael Eriksson, överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik.

Studien visar en statistiskt säkerställd överlevnadsvinst för patienter som får tre års behandling med Glivec efter operation, jämfört med ett års behandling. Bland dem som fick den treåriga behandlingen lever 92 procent fortfarande efter fem år, jämfört med 82 procent av dem som bara fick Glivec i ett år. I treårsgruppen var hela 66 procent återfallsfria efter fem år, medan andelen återfallsfria i ettårsgruppen var 48 procent.

– Det är fantastiskt glädjande och de positiva resultaten har överraskat oss. Studien visar helt klart att ett års behandling för de här patienterna är för litet. Ny standard för ”högriskpatienter” bör vara tre år, säger Mikael Eriksson, som är på plats under ASCO-kongressen i Chicago när resultaten presenteras.

De nya resultaten väcker optimism också i patientledet.

– Det är intressanta och glädjande resultat som ökar förhoppningarna inför framtiden för den här gruppen patienter. Nu är det viktigt med fortsatta forskningsinsatser för att ytterligare förbättra vården av patienter med den ovanliga mag-tarmtumören GIST, säger Karin Jonsson, ordförande i Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT.

Studien, SSG XVIII, är en klinisk fas III-studie på 400 patienter som har genomförts av Skandinaviska sarkomgruppen (SSG) tillsammans med tyska sarkomcentra.

– I dagsläget kan man inte veta med säkerhet om längre tids behandling förmår slå ut sjukdomen helt eller om återfall kan komma längre fram. Därför är det viktigt att fortsätta följa utvecklingen i den nu aktuella studien liksom andra pågående studier, säger Mikael Eriksson.

Fakta om GIST – sällsynt cancer i mag-tarmkanalen
GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en sällsynt form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige insjuknar omkring 130 personer varje år. Av dem som drabbas har drygt 40 procent en mycket aggressiv tumör som i många fall leder till döden. Statistiskt återkommer tumören inom två år hos varannan patient som har opererats för GIST.

GIST kan uppträda var som helst från matstrupe till ändtarm, men förekommer oftast i magsäcken (60 procent) och tunntarmen (30 procent). De vanligaste sjukdomstecknen är smärtor i buken, blödningar från mag-tarmkanalen och svullnad som kan noteras av patienten själv eller läkare.

Fakta om Glivec
Glivec godkändes inom EU år 2009 för behandling av patienter som har opererats för GIST i syfte att minska risken för återfall. Godkännandet bygger på en studie med drygt 700 patienter. Av dem som behandlades med Glivec hade efter ett år endast 2 procent fått återfall, jämfört med 18 procent av dem som fick placebo.

Glivec ges i tablettform och är också godkänt för behandling av patienter med GIST när operation inte är möjlig eller när sjukdomen har spridit sig (metastaser). Innan Glivec godkändes fanns det ingen annan effektiv läkemedelsbehandling mot GIST.

Glivec (imatinib) verkar genom att blockera aktiviteten hos c-Kit, ett enzym som stimulerar cancercellerna vid GIST att dela sig ohämmat.

Karin Jonsson, ordförande, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, 073-40 27 25

Intervju med Heikki Joensuu, Professor of Oncology, University of Helsinki, Finland:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/list

Intervju med överläkare Mikael Eriksson om GIST:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/view/mikael-eriksson-2871

Intervju med överläkare Jan Åhlén om GIST:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/view/intervju-med-jan-aahlen-kirurg-och-oeverlaekare-vid-karolinska-universitetssjukhuset-2865

Mer fakta om GIST:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/document/view/fakta-om-gist-5944

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • asco 2011
  • särläkemedel
  • tarmcancer
  • gastrointestinala stromacellstumörer
  • gist
  • skånes onkologiska klinik
  • skandinaviska sarkomgruppen
  • riksförbundet för mag- och tarmsjuka

Regioner

  • Skåne

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll