Pressmeddelande -

Avbruten Glivec-behandling hos GIST-patienter ger snabb tumörutveckling

Ett franskt forskarteam har undersökt om patienter med magtumören GIST, som har behandlats framgångsrikt med Glivec i tre år, kan avbryta behandlingen. Studien visar att avbrott i behandlingen avsevärt ökar risken för en snabb sjukdomsutveckling. Forskarna avråder därför från att avsluta Glivec-behandling vid GIST. Studien är publicerad i den ansedda medicinska tidskriften Lancet.

I den aktuella fas III-studien deltog 434 patienter med spridd magtumör, GIST. Efter tre års framgångsrik behandling med Glivec avbröts behandlingen för en grupp patienter, medan övriga patienter fick fortsatt Glivec-behandling. Vid en uppföljning hade 80 procent av patienterna i Glivec-gruppen ingen sjukdomsutveckling, jämfört med 16 procent i gruppen som inte fick Glivec.

– Det här är viktig kunskap, säger överläkare Mikael Eriksson vid Skånes Onkologiska Klinik i Lund i en kommentar till de nu publicerade resultaten. Han är expert på sarkom som är den samlande termen för mer än 50 olika tumörtyper med ursprung i kroppens stödjevävnader och väl insatt i de franska forskarnas arbete.

– Resultaten visar att patienter med avancerad GIST ska fortsätta behandlas med Glivec ända till dess läkemedlet inte har någon verkan längre eller patienterna av något skäl inte tål behandlingen, säger han.

Glivec är en så kallad tyrosinkinashämmare som blockerar mekanismen för tumörutveckling.

– Så fort en sådan behandling avslutas riskerar man fortsatt sjukdomsutveckling, säger Mikael Eriksson. Därför ska patienter med spridd GIST få livslång behandling med tyrosinkinashämmare.

De franska forskarnas slutsats är att uppehåll i behandling med Glivec ökar risken för en snabb sjukdomsutveckling hos patienter med spridd GIST. Uppehåll i behandlingen ska endast göras om patienten drabbas av kraftiga biverkningar, eller inom ramen för vetenskapliga studier.

Resultaten publiceras i den ansedda medicinska tidskriften Lancet:
www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(10)70222-9/abstract

Studien är registrerad i www.ClinicalTrial.gov med nummer NCT00367861.

Fakta om GIST
GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en sällsynt form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige insjuknar omkring 130 personer varje år. Av dem som drabbas har drygt 40 procent en mycket aggressiv tumör som i många fall leder till döden. Statistiskt återkommer tumören hos varannan patient som opererats för GIST inom i snitt två år.

GIST kan uppträda var som helst från matstrupe till ändtarm, men förekommer oftast i magsäcken (60 procent) och tunntarmen (30 procent). De vanligaste sjukdomstecknen är smärtor i buken, blödningar från mag-tarmkanalen och svullnad som kan noteras av patienten själv eller läkare.

Fakta om Glivec
Glivec (imatinib) verkar genom att blockera aktiviteten hos c-Kit, det enzym som förmår cancercellerna vid GIST att dela sig ohämmat. Glivec ges i tablettform och är godkänt för att förebygga återfall i GIST efter operation, och för behandling av patienter med GIST när kirurgi inte är möjlig eller när sjukdomen har spridit sig (metastaser).

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • gist
  • magtumör
  • tyrosinkinashämmare
  • skånes onkologiska klinik

Regioner

  • Skåne

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll