Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Basalinsulinet insulin degludek förbättrade tid-i-målområdet, visar studie presenterad på europeisk diabeteskongress

Pressmeddelande

Malmö, 2020–09-25

Basalinsulinet insulin degludek förbättrade tid-i-målområdet, visar studie presenterad på europeisk diabeteskongress

Basalinsulinet Tresiba (insulin degludek) förbättrade tid-i-målområdet (3,9–10,0 mmol/L) för patienter med diabetes. Det visar resultaten i Switch PRO, en ny multinationell, randomiserad, cross-over studie, som presenterades 24 september 2020 under EASD:s (European Association for the Study of Diabetes) årliga kongress.1

Individer med typ-2 diabetes som behandlades med insulin degludek uppvisade en större förbättring av TIR, dvs tid i målområdet (från engelskans time in range) jämfört med de patienter som fick insulin glargin U100 (+1.43 % = 20,6 minuter/dygn till insulin degludeks fördel, 95% konfidensintervall 0,12–2,74, p=0,032, TIR insulin degludek=72,11 % och TIR insulin glargin U100=70,68 %). TIR mättes under två veckors behandlingsperiod (poolade data från vecka 17-18 och 35-36) efter 16 veckors titreringsperiod. 1

”TIR används för att ange hur stor del av dygnet som blodsockret för en individ befinner sig inom en viss målnivå, 3,9–10.0 mmol/L. Klinisk konsensus säger att individer med typ-1 och typ-2 diabetes, utan särskild sårbarhet, bör befinna sig inom TIR minst 70 % av tiden per dygn. TIR fångar glukoskontrollen här och nu och hur mycket tid som är inom önskad nivå.2Sedan juni 2020 finns bland annat TIR med i NDR (nationella diabetesregistret), ett tecken på att vården i Sverige börjar se detta som ett verktyg i sin uppföljning med patienterna,3säger Sofia Gerward, chef för medicinska avdelningen, Novo Nordisk Sverige.

HbA1c, ett mått på medelblodsocker under de senaste 2-3 månaderna, har länge använts inom diabetesvården som ett nyckelutfall för att kunna förutsäga utvecklingen av och risken för långtidskomplikationer hos personer som har typ-1 och typ-2 diabetes.4 Eftersom TIR är ett relativt nytt mått har det endast publicerats några få studier som visar på sambandet mellan TIR och långtidskomplikationer. 4-6

Under ADA i juni 2020 presenterades en poster som bidrar till att stärka evidensläget för TIR som ett viktigt utfall för att motverka långtidskomplikationer hos individer med diabetes.7 Resultatet visade att patienter med en hög härledd TIR uppvisade lägre nivåer av kardiovaskulära och mikrovaskulära komplikationer. Analysen justerades för ålder, kön, diabetesduration, HbA1c och insulinanvändning.

”Att förebygga komplikationer vid diabetes är en stor utmaning för vården och patienter som lever med diabetes. TIR har förutsättningar att bli ett viktigt verktyg i det arbetet. Nu har vi evidens för att insulin degludek förbättrar TIR. Vi ser också att det finns ett samband mellan TIR och långtidskomplikationer från de studier som hittills publicerats. Framtida forskning i det här området kommer att ge oss ytterligare insikt.”, säger Sofia Gerward, chef för medicinska avdelningen Novo Nordisk Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde, VD, +46 733 25 99 09, NSAB@novonordisk.com

Sofia Gerward, chef för medicinska avdelningen +46 706 38 80 04, SOGW@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.

Referenser:

1. Goldenberg R, et al. Effect of insulin degludec U100 vs insulin glargine U100 on time in range in patients with type 2 diabetes at risk of hypoglycaemia. European Assoiation for the Study of Diabetes; 22 September, 2020; Digital. https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/effect-of-insulin-degludec-u100-vs-insulin-glargine-u100-on-time-in-range-in-patients-with-type-2-diabetes-at-risk-of-hypoglycaemia-bdf73917-4301-4efb-a548-9ea19be7a549.

2. Battelino T, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-603.

3. Nationella Diabetes Registret (NDR). Nyhetsbrev - juli 2020 2020 [Available from: https://www.ndr.nu/pdfs/nyhetsbrev_juli_2020.pdf.

4. Beck RW, et al. Validation of Time in Range as an Outcome Measure for Diabetes Clinical Trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-5.

5. Lu J, et al. Time in Range Is Associated with Carotid Intima-Media Thickness in Type 2 Diabetes. Diabetes technology & therapeutics. 2020;22(2):72-8.

6. Lu J, et al. Association of Time in Range, as Assessed by Continuous Glucose Monitoring, With Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2018;41(11):2370-6.

7. Bergenstal R, et al. Derived time-in-range is associated with MACE in type 2 diabetes: data from the DEVOTE trial. American Diabetes Association, 80th Scientific Sessions; June 12–16, 2020; Digital. https://diabetes.diabetesjournals.org/content/69/Supplement_1/21-LB.

SE20TSM00005 

Ämnen


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Presskontakt

Henrik Allard-Brorsson

Henrik Allard-Brorsson

Presskontakt 0767-210919

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.