Uppdaterade europeiska riktlinjer rekommenderar semaglutid vid typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 11:51 CEST

Uppdaterade riktlinjer från den europeiska kardiologföreningen, European Society of Cardiology (ESC), rekommenderar semaglutid som behandling av personer med typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom.1 De uppdaterade riktlinjerna presenterades på ESC Congress 2019 i Paris 2 september.

- Det är oerhört glädjande att semaglutid nu rekommenderas för personer med typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom. Att behandling skall sättas in efter riskbedömning innan allvarlig hjärtkärlhändelse är ett faktum, säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk Sverige.

Nästan en halv miljon svenskar har diagnos typ 2-diabetes2 och forskning visar att cirka 30 %3 har vårdats för hjärtkärlsjukdomar. Samtidigt visar ny forskning att tidiga insatser minskar riskerna för hjärtkärlsjukdom.

- Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom där vi efterhand fått mycket större kunskap om sambandet mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom och hur vi med rätt förebyggande behandling kan minimera riskerna för insjuknande i hjärtkärlsjukdom och samtidigt behålla ett stabilt HbA1c på rätt nivå, säger Christina Östberg Lloyd.


Semaglutid
Semaglutid är en analog av human glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) som har utvecklats för behandling av personer med typ 2-diabetes och som administreras en gång i veckan som injektion. Godkännandet av semaglutid bygger på resultaten i SUSTAIN, ett globalt kliniskt utvecklingsprogram som omfattar åtta fas 3a-studier med fler än 8 000 personer med typ 2-diabetes.


För mer information, vänligen kontakta:
Niels Abel Bonde +46 733 25 99 09 nsab@novonordisk.com
Christina Östberg Lloyd +46 706 38 89 22 csly@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.


Referenser
1. Länk till ESC-riktlinjerna.
2. https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2018.pdf
3. Norhammar et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006–2013. Diabetologia.2016 

SE19OZM00027

Läs vidare »

Samhällets utmaningar för diabetes och obesitas på agendan för Novo Nordisk i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 11:02 CEST

Viktigt säkerhetsmeddelande för personer med diabetes som använder NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 12:11 CEST

Novo Nordisk återkallar idag NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus i Sverige på grund av ett problem med injektionspennans dosminne. Injektionspennorna används för insulinbehandling av personer med diabetes. Runt 2 700 av de påverkade injektionspennorna har distribuerats på den svenska marknaden. Injektionspennornas dosminne kan i sällsynta fall visa en för låg sista dos. Inga biverkningar har rapporterats, men för att skydda patienternas säkerhet så har Novo Nordisk beslutat att återkalla alla påverkade injektionspennor. Injektionspennorna har inte lanserats i andra länder.

Novo Nordisk uppmanar personer med diabetes som använder någon av de påverkade injektionspennorna att kontakta sitt apotek för att byta ut produkten.

Se fullständigt pressmeddelande i nedanstående dokument.

Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Läs vidare »

Snabbverkande måltidsinsulinet Fiasp® (insulin aspart) är nu subventionerat för diabetesbehandling med insulinpump och flergångspennor

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 14:18 CEST

Fiasp® är ett måltidsinsulin med snabbverkande blodsockersänkande effekt som efter beslut av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är subventionerat i Sverige i samtliga förpackningar från och med 1 maj 2019. 1

Det innebär att för vuxna med diabetes finns Fiasp® att använda i injektionsflaska för pump, i ampull för flergångspennor och i förfyllda engångspennor. Att Fiasp® även finns som påfyllning i flergångspennor, har miljömässiga fördelar då mängden pennor som en person behöver minskar jämfört med att använda engångspennor.

- Att Fiasp® nu är subventionerat även i injektionsflaska är en stor tillgång för patienter som har insulinpump, det underlättar livet för de som ordinerats Fiasp®, säger Stig Attvall docent, Diabetes Sahlgrenska Akademien, Göteborg.

För mer information, vänligen kontakta: Christina Östberg Lloyd, Clinical Medical Regulatory Director, Novo Nordisk Scandinavia AB, Telefon: +46 706388922, CSLY@novonordisk.com

Referenser
1. www.tlv.se

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 95 års erfarenhet av innovation och ledarskap inom diabetesbehandling. Med detta i bagaget har vi samlat erfarenheter och kunskaper så att vi även kan hjälpa människor som drabbas av andra svåra kroniska sjukdomar: blödarsjuka, tillväxtrubbningar och fetma. Novo Nordisk, med huvudkontor i Danmark, har cirka 42 100 anställda i 79 länder och marknadsför sina produkter i fler än 180 länder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Project Manager
  • FWjlB@cknovyvocinoqurdbrisfwk.ficobumrs

Om Novo Nordisk Scandinavia

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.