Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Komplikationer på grund av typ 2-diabetes orsakade stora kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetsförmåga, visar världens största studie av diabeteskomplikationer och dess konsekvenser på samhällsekonomin

Pressmeddelande

Malmö, 2020-09-29

Komplikationer på grund av typ 2-diabetes orsakade stora kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetsförmåga, visar världens största studie av diabeteskomplikationer och dess konsekvenser på samhällsekonomin

Diabeteskomplikationer vid typ 2-diabetes ledde till stora kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetsförmåga. En fjärdedel av den totala sjukfrånvaron för personer med typ 2-diabetes kunde kopplas direkt till komplikationer orsakade av sjukdomen. Det motsvarade en kostnad på 4,9 miljarder kronor under ett år. Därtill kom sjukhusvård av komplikationerna för 2,5 miljarder kronor.

Studien, finansierad av Novo Nordisk, publicerades 25 september 2020 i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia (se länk nedan) och på den europeiska diabetesorganisationen, EASD:s, årliga kongress. Studien är den största som gjorts vad gäller samhällsekonomiska konsekvenser för diabeteskomplikationer, enligt IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, som genomfört studien.

”Resultaten visar betydelsen av att förebygga eller skjuta fram komplikationer vid typ 2-diabetes. Novo Nordisk har en vision om noll komplikation som handlar om att ingen patient ska drabbas av komplikationer från diabetes. Detta kräver en god och jämlik vård. Vi har ett ansvar att bidra till att patienter får tillgång till en effektiv behandling tidigt i sjukdomsförloppet, för att undvika onödiga och kostsamma komplikationer”, säger Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Sverige.

Studien analyserade vårdkonsumtion och sjukfrånvaro orsakat av diabeteskomplikationer vid typ 2-diabetes. Studien inkluderade 392 200 svenskar med typ 2-diabetes, där data på individnivå från nationella hälso-, socialförsäkrings- och socioekonomiska register för år 2016 samkördes. Kontrollgruppen bestod av 1,6 miljoner personer som inte hade typ 2-diabetes.

Resultaten visar bland annat att sjukhusbaserad vård för stroke kostade 152 miljoner kronor mer på grund av typ 2-diabetes. Samtidigt innebar sjukfrånvaron 666 miljoner kronor i förlorad produktion, alltså mer än fyra gånger så mycket som sjukhusbaserad vård. Detta berodde på att stroke var dubbelt så vanligt bland personer med typ 2-diabetes men också på att sjukfrånvaron var mer omfattande för personer med typ 2-diabetes jämfört med kontrollgruppen som inte hade typ 2-diabetes.

”Vårt huvudsakliga syfte är att upptäcka och utveckla innovativa läkemedel. Men det förebyggande arbetet är minst lika viktigt och Novo Nordisk vill bidra genom att stärka samverkan med hälso- och sjukvården samt förstärka patientens roll och egenmakt i sin behandling. Genom att höja kunskapen kring förebyggande åtgärder kan vi tillsammans lösa den snabbt växande utmaningen kring typ 2-diabetes och förhindra att komplikationer uppstår”, säger Niels Abel Bonde.

Studien har genomförts vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i Lund. Medverkande författare tillhör förutom IHE även Lunds universitet, Örebro universitet, Karolinska Institutet, Novo Nordisk Scandinavia och Novo Nordisk A/S, Søborg, Danmark. Studie finansierades av Novo Nordisk A/S, Søborg, Danmark.

Studie publicerad i Diabetologia sept 2020 : https://doi.org/10.1007/s00125-020-05277-3

Debattartikel i Dagens Samhälle 2020-09-25: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/diabeteskomplikationer-kostar-samhallet-

Svenska Dagbladet 2020-09-25: https://www.svd.se/diabeteskomplikationer-for-miljarder-varje-ar

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Sverige, +46 733 25 99 09, nsab@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med snart 100 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.

SE20DI00101 

Ämnen


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Presskontakt

Henrik Allard-Brorsson

Henrik Allard-Brorsson

Presskontakt 0767-210919

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.