Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nio av tio svenskar tycker att samhället behöver hjälpa personer med obesitas, visar uppföljande KANTAR Sifo-undersökning


Nio av tio svenskar tycker att samhället behöver hjälpa personer med obesitas, visar uppföljande KANTAR Sifo-undersökning

Majoriteten svenskar, 93 %, känner till att obesitas kan leda till följdsjukdomar som typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Nästan lika många, 87 %, anser att personer som har denna kroniska sjukdom ska få hjälp av samhället.

Det visar en uppföljande undersökning, ”Allmänhetens kunskap och kännedom om obesitas”, genomförd av KANTAR Sifo.1

Undersökningen har beställts av Novo Nordisk i syfte att se vilken kännedom och kunskap om obesitas som finns bland allmänheten i Sverige.

Att ha ett BMI över 30 klassas av WHO2 och EU-Kommissionen3 som obesitas, och Socialstyrelsen4 samt Folkhälsomyndigheten5beräknar att drygt en miljon barn och vuxna i Sverige lider av denna sjukdom.

De följdsjukdomar och tillstånd som allmänheten anser att obesitas kan leda till,

är bland annat hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, sömnapné, artros, cancer och för tidig död.

”Denna uppföljande undersökning visar att det bland allmänheten fortsatt finns en övervägande uppfattning att personer med obesitas bör få hjälp av samhället. Obesitas är en kronisk sjukdom där det är viktigt med en tidig diagnos i syfte att erbjuda insatser för att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan samt minska risken för följdsjukdomar”, säger Madeleine Wallding, affärsområdeschef för terapiområdet obesitas på Novo Nordisk i Sverige.

I undersökningen svarade 51% att de har försökt gå ner i vikt det senaste året och 87 % anser att personer med obesitas behöver få hjälp av samhället på olika sätt:

  • Råd och stöd om kost och motion
  • Medicinsk behandling
  • Kirurgisk behandling
  • Psykologiskt stöd

”I april i år fick Sverige för första gången nationella riktlinjer för sjukdomen obesitas.6 I dessa framgår att vården behöver bli mer jämlik vilket ger förhoppningar om att fler patienter – genom mer kunskap och färre fördomar - ska få tidig diagnos, bra bemötande och effektiv behandling i syfte att minska risken att drabbas av ytterligare sjukdomar.Det är därför en självklarhet att kunna vända sig till vården med sin sjukdom om man behöver professionell hjälp”, säger Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Vänerlöv, presskontakt Novo Nordisk Sverige 070-28 05 007 ervl@novonordisk.com

Madeleine Wallding, affärsområdeschef Novo Nordisk Sverige mwdg@novonordisk.com

Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Sverige nsab@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt life science företag med mer än 95 års erfarenhet av att utveckla medicinsk behandling för allvarliga kroniska tillstånd inom bland annat diabetes och obesitas. Novo Nordisk har ca 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och tillhandahåller läkemedel i drygt 170 länder.

Referenser:

  1. Kantar SIFO, 1.031 intervjuer med slumpvis utvalda svenskar mellan 18–65 år, genomförda 12-16 maj 2022. Undersökningen bifogas pressmeddelandet.
  2. https://apps.who.int/iris/handle/10665/63854
  3. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/landia/PIIS2213-8587(21)00145-5.pdf
  4. https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nya-riktlinjer-ska-ge-battre-vard-for-14-miljoner-med-obesitas/
  5. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/
  6. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/obesitas/

SE22OB00080

Ämnen


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Kontakter

Henrik Allard-Brorsson

Henrik Allard-Brorsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Novo Nordisk Sverige 0767-210919

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.