Gå direkt till innehåll
Fr.v. Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Scandinavia AB, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad och Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet.
Fr.v. Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Scandinavia AB, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad och Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet.

Pressmeddelande -

Nu är Malmö med i det globala projektet Cities Changing Diabetes för att bromsa utvecklingen av typ 2-diabetes

Malmö ingår nu i det globala partnerskapsprogrammet Cities Changing Diabetes som svar på den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes i världen.

Cities Changing Diabetes syftar till att sätta städernas utmaningar med ökande övervikt, fetma och typ 2-diabetes på toppen av den globala hälsovårdsagendan. Tillsammans ska Malmö Stad, Malmö Universitet och Novo Nordisk nu kartlägga utmaningen med typ 2-diabetes i Malmö, men också identifiera möjligheter, utbyta erfarenheter och dela ”bäst praxis” med andra städer för att fokusera på de mest lovande tillvägagångssätten för att försöka bromsa insjuknandet av typ 2-diabetes med stort fokus på riskgrupper.

- Vårdens insatser är självklart viktiga men vi behöver också titta på förebyggande arbete utanför vården. Eftersom människors hälsa till 75 procent är ett resultat av faktorer som ligger utanför hälso- och sjukvården, har städerna en viktig roll att spela för hälsa och välbefinnande, inklusive planering av fysiska och sociala miljöer, säger Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Scandinavia AB.

- Genom det breda partnerskap Cities Changing Diabetes erbjuder, där utbyte nu kommer ske mellan Malmö och Leicester, Rom, Buenos Aires, Houston, Beijing med flera städer, ökar möjligheten för att vi tillsammans bidrar med kunskap och erfarenheter för att hitta nya lösningar på ett av våra största folkhälsoproblem. På detta sätt kan vi närma oss de bästa lösningarna. Novo Nordisk vill bidra med kunskap, engagemang och säkerställa att typ 2-diabetes och obesitas finns på agendan för de som utformar och hanterar framtida städer och sjukvård, säger Niels Abel Bonde.

Det konkreta målet för Cities Changing Diabetes, som hittills inkluderar över 20 städer världen över, är att inte fler än en av tio har diabetes år 20451. För att uppnå detta behöver den största riskfaktorn för typ 2-diabetes, obesitas, minska med 25 % till 2045. Det skulle förhindra att ytterligare mer än 100 miljoner personer utvecklar typ 2-diabetes2Med gemensamma och konkreta insatser kan man dock påverka utvecklingen mot en mer hållbar framtid.

I Sverige finns idag omkring 500 000 personer med diabetes, varav de allra flesta, cirka 85-90%, har typ 2-diabetes3.

Information om projektet: http://www.citieschangingdiabetes.com/


För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Scandinavia AB, +46 733 25 99 09, nsab@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.


Referenser
1. http://www.citieschangingdiabetes.com/
2. Cities Changing Diabetes. Diabetes Projection Model. In: Incentive, ed. Holte, Denmark2017.
3. Nationella Diabetesregistret (NDR) årsrapport 2017 (www.ndr.nu)

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Presskontakt

Eric Vänerlöv

Eric Vänerlöv

Presskontakt National Public Affairs Manager +46 702 805 007

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.