Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samarbete mellan Novo Nordisk och Eatit för att öka kunskapen om obesitas och stödja förebyggande insatser

Malmö, 2023-04-19

Samarbete mellan Novo Nordisk och Eatit för att öka kunskapen om obesitas och stödja förebyggande insatser

Novo Nordisk och Eatit genomför ett utvecklingsprojekt och samarbetar för att öka kunskapen om sjukdomen obesitas. Målsättningen är att, i samarbete med och som ett komplement till vården, förstärka de förebyggande stödjande insatserna vid obesitas och öka möjligheterna till en förbättrad hälsa hos den enskilda individen.

”Vi delar en gemensam vision om att, genom preventiva insatser, minska risken för följdsjukdomar och därmed bidra till en hållbar hälsa. Detta vill vi göra genom att öka kunskapen om obesitas samt förstärka betydelsen av långsiktigt fungerande kost- och levnadsvanor. Det finns idag brister i kunskap om och bemötande av obesitas. Vi vill med detta samarbete bidra till att människor som lever med sjukdomen kan ges möjlighet att komma i kontakt med dietister som ett stöd för en förbättrad hälsa”, säger Madeleine Wallding, Affärsområdeschef på Novo Nordisk Sverige.

Digital dietistmottagning

Eatit är Sveriges största dietistmottagning online för behandling av obesitaspatienter. Plattformen gör det möjligt för vårdgivare att ge en standardiserad dietistbehandling. Tjänsten medför bland annat att vårdpersonalen sparar tid då de inte behöver utveckla egna behandlingar samt att behandlingsresultaten även kontinuerligt kan utvärderas och förbättras. Dietisterna, som är specialiserade inom obesitas och KBT-behandling, kan genom ett effektivt interaktivt arbete online hinna träffa fler patienter.

”Samarbetet omfattar dels ett utvecklingsprojekt med målet att i samverkan med vården förstärka de förebyggande insatserna för att nå en förbättrad hälsa, dels att genom interaktion på Eatits och Novo Nordisks digitala plattformar öka kunskapen om sjukdomen, säger Theresia Silander Hagström, VD och medgrundare Eatit.

För mer information, vänligen kontakta:

Theresia Silander Hagström, VD och medgrundare Eatit +46-70 936 82 28

theresia@eatitcare.com

Henrik Allard-Brorsson, presskontakt Novo Nordisk Sverige +46-76 721 09 19 hebs@novonordisk.com

Om Eatit

Eatit är Sveriges största digitala vårdgivare för dietistbehandling av obesitas. Företaget tillgängliggör evidensbaserad obesitasbehandling i hela landet. Behandlingen bygger på iKBT och består av komponenter för beteendeförändringsstrategier, kost och fysisk aktivitet. Eatits mission är att stötta 100 miljoner människor till ett friskare liv genom livsstilsförändring senast år 2030. För mer information, besök eatit.io, Facebook.com/eatitcare, Linkedin.com/company/eatit och instagram.com/eatit.io

Om Novo Nordisk

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag, grundat 1923 och med huvudkontor i Danmark. Vi har ett tydligt mål: att besegra allvarliga kroniska sjukdomar som diabetes, obesitas, hemofili, tillväxtrubbningar och ateroskleros. Vi gör det med vetenskapliga genombrott och genom att öka tillgängligheten på våra läkemedel samt att arbeta för att förebygga och bota de sjukdomar vi behandlar. Novo Nordisk har mer än 49 300 anställda på 80 kontor runt om i världen och våra produkter finns tillgängliga i 170 länder. För mer information, besök novonordisk.se, Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube.

Ämnen

Kategorier


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.

Kontakter

Henrik Allard-Brorsson

Henrik Allard-Brorsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Novo Nordisk Sverige 0767-210919

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.