Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sex av tio svenskar tycker att personer med fetma ska få behandling av sjukvården, visar ny undersökning

Varannan svensk i åldrarna 18–65 år har under det senaste året försökt att gå ner i vikt och 61 % anser att de som har ett så högt BMI att det klassas som fetma, ska få behandling av sjukvården.

Det visar en ny undersökning,1 ”Kännedom och attityder till fetma”, från Kantar SIFO.

Undersökningen har beställts av Novo Nordisk i syfte att se vilka kunskaper och attityder som allmänheten i Sverige har kring fetma (obesitas). Enligt Kantar SIFO var intresset för undersökningen stort och gav snabba svar vilket tolkas som att ämnet engagerar.

”Undersökningen visar att det finns kunskap om obesitas bland allmänheten, att det kan vara svårt att gå ner i vikt på egen hand och att hjälp kan behövas från samhället. En majoritet av befolkningen känner också till att tillståndet är förenat med både hälsorisker och följdsjukdomar. För den som lever med obesitas är det viktigt att veta att det inte bara handlar om viljestyrka eller livsstil utan om en kronisk sjukdom, säger Madeleine Wallding, affärsområdeschef för terapiområdet obesitas på Novo Nordisk i Sverige.

Risker för följdsjukdomar

81 % svarar att det är skillnad på övervikt och fetma, gränsen för fetma är BMI 30 eller högre. En majoritet känner till de risker för andra sjukdomar som finns vid fetma, exempelvis hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes, cancer och för tidig död. På frågan vilken hjälp personer med fetma ska få av samhället, nämner 92 % något stöd.

”Cirka en miljon svenskar har ett BMI över 30,2 där många har kämpat med sin vikt i flera år eller till och med årtionden. Novo Nordisk arbetar med målet att bekämpa kroniska sjukdomar som obesitas och diabetes. För vår vision Noll komplikation till följd av olika sjukdomstillstånd, där även preventiva insatser krävs, är samverkan med berörda samhällsaktörer avgörande för att konkret komma framåt här och nu, säger Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Vänerlöv, Presskontakt Novo Nordisk Sverige 070-28 05 007 ervl@novonordisk.com

Madeleine Wallding, Affärsområdeschef Novo Nordisk Sverige mwdg@novonordisk.com

Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Sverige nsab@novonordisk.com

Oberoende experter inom obesitas:

Joanna Uddén Hemmingsson, Överläkare Obesitascentrum St Görans Sjukhus, Stockholm + 46 70 003 82 62

Jenny Vinglid, Generalsekreterare Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) +46 736 87 84 51

Novo Nordisk är ett globalt life science företag med mer än 95 års erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla medicinsk behandling för allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har ca 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina läkemedel i drygt 170 länder.

Relaterad information

Referenser:

  1. Kantar SIFO, 1203 intervjuer med slumpvis utvalda svenskar mellan 18–65 år, genomförda 27–31 maj 2021. Undersökningen bifogas pressmeddelandet.
  2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/

Ämnen

Kategorier


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Presskontakt

Henrik Allard-Brorsson

Henrik Allard-Brorsson

Presskontakt 0767-210919

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.