Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

TLV godkänner subvention av Rybelsus® (oral semaglutid) - en GLP-1 RA (receptor agonist) i tablettform för behandling av typ 2-diabetes

Pressmeddelande

Malmö, 2020-08-31

TLV godkänner subvention av Rybelsus® (oral semaglutid) - en GLP-1 RA (receptor agonist) i tablettform för behandling av typ 2-diabetes

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har den 27 augusti godkänt subvention av Rybelsus® (oral semaglutid)1 för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Rybelsus® är en GLP-1 RA i tablettform och är medicinskt godkänd som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin inte anses vara lämpligt samt i kombination med andra läkemedel för behandling av typ 2-diabetes.

Data från Nationella Diabetesregistret (NDR) i Sverige visar att fyra av tio personer med typ 2-diabetes och som har tablettbehandling inte når HbA1c målvärdet på 52 mmol/mol och över 80 % är överviktiga eller lider av fetma.2 HbA1c är en av de viktigaste parametrarna som indikerar riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke.3 Ambitionen för Novo Nordisk Sverige är att minska riskerna för komplikationer genom att ge möjligheter för fler patienter att nå sitt målvärde tidigt i sin behandling.

“Siffrorna från NDR visar att en stor andel av personer med typ 2-diabetes inte når målet för HbA1c. Detta understryker behovet av effektiva lösningar för att kunna hantera sjukdomen i god tid. Vår förhoppning är att GLP-1 i en tablett blir ett värdefullt tillskott för att kunna sätta in behandling i tidigt skede och därmed minska risken för senare diabeteskomplikationer”, säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk Sverige.

Om Rybelsus®

Rybelsus® (oral semaglutid) är en analog i tablettform, till det naturligt förekommande hormonet GLP-1 och indikeras som ett komplement till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes. Läkemedlet är tidigare godkänt av FDA i USA. Läkemedlet tas en gång per dag och är godkänt för användning i två terapeutiska doser: 7 mg och 14 mg.4

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde +46 733 25 99 09 nsab@novonordisk.com

Christina Östberg Lloyd +46 706 38 89 22 csly@novonordisk.com

Referenser

Ämnen


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Kontakter

Henrik Allard-Brorsson

Henrik Allard-Brorsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Novo Nordisk Sverige 0767-210919

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.