Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppdaterade europeiska riktlinjer rekommenderar semaglutid vid typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom

Uppdaterade riktlinjer från den europeiska kardiologföreningen, European Society of Cardiology (ESC), rekommenderar semaglutid som behandling av personer med typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom.1 De uppdaterade riktlinjerna presenterades på ESC Congress 2019 i Paris 2 september.

- Det är oerhört glädjande att semaglutid nu rekommenderas för personer med typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom. Att behandling skall sättas in efter riskbedömning innan allvarlig hjärtkärlhändelse är ett faktum, säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk Sverige.

Nästan en halv miljon svenskar har diagnos typ 2-diabetes2 och forskning visar att cirka 30 %3 har vårdats för hjärtkärlsjukdomar. Samtidigt visar ny forskning att tidiga insatser minskar riskerna för hjärtkärlsjukdom.

- Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom där vi efterhand fått mycket större kunskap om sambandet mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom och hur vi med rätt förebyggande behandling kan minimera riskerna för insjuknande i hjärtkärlsjukdom och samtidigt behålla ett stabilt HbA1c på rätt nivå, säger Christina Östberg Lloyd.


Semaglutid
Semaglutid är en analog av human glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) som har utvecklats för behandling av personer med typ 2-diabetes och som administreras en gång i veckan som injektion. Godkännandet av semaglutid bygger på resultaten i SUSTAIN, ett globalt kliniskt utvecklingsprogram som omfattar åtta fas 3a-studier med fler än 8 000 personer med typ 2-diabetes.


För mer information, vänligen kontakta:
Niels Abel Bonde +46 733 25 99 09 nsab@novonordisk.com
Christina Östberg Lloyd +46 706 38 89 22 csly@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.


Referenser
1. Länk till ESC-riktlinjerna.
2. https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2018.pdf
3. Norhammar et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006–2013. Diabetologia.2016 

SE19OZM00027

Ämnen


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Presskontakt

Eric Vänerlöv

Eric Vänerlöv

Presskontakt National Public Affairs Manager +46 702 805 007

Relaterat material

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.