Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Världens största studie i sitt slag visade att nio av tio med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar har ateroskleros

Pressmeddelande

Malmö, 2020-09-24

Världens största studie i sitt slag visade att nio av tio med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar har ateroskleros

Novo Nordisk presenterar idag resultaten av CAPTURE studien, en global icke-interventionsstudie, vilken visade att en av tre personer med typ 2-diabetes har etablerad kardiovaskulär sjukdom. Av dessa hade nio av tio aterosklerotisk hjärt- kärl sjukdom (åderförfettning, även kallat åderförkalkning).1

Resultaten presenterades idag 24 september 2020 under EASD:s, European Association for the Study of Diabetes, årliga konferens.

Studien, den största i sitt slag, belyser utbredningen av och risken för hjärt-kärlsjukdomar vid typ 2-diabetes och hur dessa sjukdomar behandlas. Det är första gången denna typ av studie har genomförts och den har inkluderat nära 10 000 patienter från 13 länder.1

”Resultaten från CAPTURE-studien har betydelse för alla som behandlar personer med typ-2 diabetes. Resultaten visade att trots att förekomsten av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom är hög vid typ 2-diabetes, så får majoriteten inte behandlingar som skulle kunna minska potentiellt livspåverkande kardiovaskulära händelser. Det är viktigt att vi prioriterar hjärt-kärlsjukdomar som en nyckelfaktor i behandlingen av typ 2-diabetes. Personer med typ 2-diabetes måste vara mer medvetna om sina riskfaktorer och läkare måste aktivt söka efter dem. Idag kan den här risken hanteras med behandling som rekommenderas i olika behandlingsriktlinjer, vid samtidig hjärt- kärl sjukdom,”säger studieutredare doktor Ofri Mosenzon, diabetesenheten vid Hadassah Medical Center i Israel, och konsult för Novo Nordisk.

Nio av tio hade ateroskleros

Hos den tredjedel i studien som utvecklat hjärt-kärlsjukdomar, hade nio av tio ateroskleros. Vid ateroskleros samlas fetter, kolesterol och andra substanser i blodkärlen vilket gör kärlens väggar trånga och resulterar i ett minskat blodflöde som kan leda fram till hjärtinfarkt och stroke.285% av alla dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom orsakas av aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.3

CAPTURE visade att endast två av tio med typ 2-diabetes och som hade ateroskleros eller hjärt-kärlsjukdomar fick glukossänkande läkemedel som bevisligen hjälper vid problem med hjärt-kärlsjukdomar.4

”Hjärt-kärlsjukdomar är den största orsaken för sjukdom och död bland personer med typ 2-diabetes. Genom fortsatta investeringar, inklusive studien CAPTURE, hoppas Novo Nordisk kunna skapa en större förståelse för sjukdomen och ge vårdpersonal ökad kunskap och bättre förutsättningar att hantera sjukdomen för att förbättra situationen för patienterna,” säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör Novo Nordisk Sverige.

Om CAPTURE

CAPTURE är den första globala icke-interventionsstudie som visade utbredningen av, och risken för, hjärt-kärlsjukdomar samt hur de behandlas hos personer som lever med typ 2-diabetes. Syftet var att fastställa andelen av personer med typ 2-diabetes som visade en hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och ateroskleros. Studien dokumenterade användningen av preventivt hjärt-kärlläkemedel hos personer med typ 2-diabetes och med bekräftad hjärt-kärlsjukdom. Ateroskleros definierades som en cerebrovaskulär sjukdom kranskärlssjukdom och/eller perifer artärsjukdom. CAPTURE studien har sponsrats av Novo Nordisk och utfördes i Argentina, Australien, Brasilien, Tjeckien, Kina, Frankrike, Ungern, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Saudiarabien och Turkiet, och involverade nära 10 000 människor med typ 2-diabetes. Deltagarna var minst 18 år gamla och hade diagnosen typ 2-diabetes sedan minst 180 dagar tillbaka.5

För mer information om CAPTURE-studien:

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9143/presentation/485

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9143/presentation/664

https://www.epresspack.net/novonordiskEASD2020/CAPTURE

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde +46 733 25 99 09 nsab@novonordisk.com

Christina Östberg Lloyd +46 706 38 89 22 csly@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.

Referenser

  • 1.Mosenzon O, Alguwaihes A, Arenas Leon J.L., et al. CAPTURE: a cross-sectional study of the contemporary (2019) prevalence of cardiovascular disease in adults with type 2 diabetes across 13 countries. Abstract 158. Presented at the 56th Annual Meeting of the European Association of the Study of Diabetes, Macrovascular complications and beyond, 10:15 CEST on 24 September 2020.
  • 2.National Institute of Health (NIH). Atherosclerosis. Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/atherosclerosis Last accessed: September 2020.
  • 3.Barquera S, Pedroza-Tobias A, Medina C, et al. Global Overview of the Epidemiology of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Arch Med Res. 2015; 46:328–338.
  • 4.Vencio S, Alguwaihes A, Arenas Leon J.L., et al. Contemporary use of diabetes medications with a cardiovascular indication in adults with type 2 diabetes: a secondary analysis of the multinational CAPTURE study. Abstract 945. Presented at the 56th Annual Meeting of the European Association of the Study of Diabetes, Cardiovascular complications in humans through and through, 13:15 CEST on 22 September 2020.
  • 5.ClinicalTrials.gov. An International Survey of the Occurrence of Cardiovascular Disease Among Patients With Type 2 Diabetes (CAPTURE-IO). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03811288. Last accessed: September 2020.
  • SE20GLP00005

Ämnen


Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Presskontakt

Henrik Allard-Brorsson

Henrik Allard-Brorsson

Presskontakt 0767-210919

Välkommen till Novo Nordisk Scandinavia !

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.