Gå direkt till innehåll
Kraftigt ökad biogasproduktion på NSVA

Pressmeddelande -

Kraftigt ökad biogasproduktion på NSVA

Under 2012 producerade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, i snitt 120 000 normalkubikmeter biogas per månad på avloppsreningsverket Öresundsverket i Helsingborg. Biogasen uppgraderas till fordonsgas och används som bränsle till bussar och andra gasdrivna fordon. Biogasen från Öresundsverket står för ungefär en femtedel av den totala biogasproduktionen i Helsingborg.

Totalt producerade NSVA 1 470 800 normalkubikmeter biogas av avloppsslam på Öresundsverket under 2012, vilket är en ökning med nästan 40 procent jämfört med 2011.

Även på Lundåkraverket i Landskrona producerar NSVA biogas. Här säljs den till Landskrona Energi som använder den för fjärrvärmeproduktion. NSVA producerar också biogas i Åstorp och Bjuv där den används för uppvärmning av anläggningarna.

– Vi strävar efter att återanvända så mycket som möjligt av den näring och det organiska material som finns i slammet, säger Pär Gustafsson, chef avdelning Avloppsrening på NSVA. Förutom att producera biogas används slam som växtnäring och jordförbättring. På detta sätt blir reningsverken en resurs som omhändertar samhällets rester på ett miljömässigt och hållbart sätt samtidigt som förnybar energi produceras.

Av Skånes totala biogasproduktion kommer i dagsläget nästan 30 procent från avloppsslam. Denna mängd väntas öka till följd av framtida befolkningsökning, fler reningsverk som producerar biogas och effektivare anläggningar.

– Inom NSVA hoppas vi i framtiden öka biogasproduktionen i Bjuv och Åstorp, om det planerade gemensamma reningsverket där blir verklighet. Vår ambition är att framöver kunna använda mer avloppsslam även från övriga reningsverk inom NSVA för biogasproduktion, avslutar Pär Gustafsson.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Kontakter

Pär Gustafsson

Pär Gustafsson

Avdelningschef Avloppsrening och miljöchef 010-490 97 87

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg