Gå direkt till innehåll
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Blogginlägg -

Hur kan den som producerar i Kina garantera att vara klimatneutral 2040?

Det går nästan inte en dag numera utan att man hör något om hållbarhet eller minskade koldioxidutsläpp.
Vissa företag menar till och med att deras verksamhet ska generera noll utsläpp år 2040.
I vissa fall tror jag att det är genomförbart.
Men när globala jätteföretag med produktion i Kina gör det, då blir jag fundersam.

Den stora frågan är om det över huvud taget är möjligt att lyckas med detta när man producerar en stor del av sina varor i Kina. Detta trots att Kina är det land i världen som för närvarande installerar flest sol- och vindkraftverk. Tyvärr kommer inte denna el att räcka för att svara upp till den ökade efterfrågan på elektricitet.

Det betyder att Kina är kraftigt beroende av kolkraft under flera år framöver.
Ett Kina som redan har 1000 kolkraftverk.
Ett Kina som i slutet av förra året offentliggjorde att man ska bygga ytterligare 43 stycken under 2022.
Ett Kina som under 2020 byggde ett nytt kolkraftverk i veckan.
Ett Kina där kolbrytningen går för högtryck under rådande energikris över världen.

Lägg därtill att Kina meddelat att man vill vara klimatneutralt år 2060 och att utsläppen kommer att nå sin topp innan 2030.
Finns det verkligen någon som tror på detta?? Speciellt med tanke på att diktaturen för tillfället investerar i närmare 100 nya kolkraftverk och beordrar enorm kolbrytning i sina kolgruvor. Bara i Inre Mongoliet ska man i sina mer 70 gruvor öka produktionen med närmare 100 miljoner ton.

I en rapport från i fjol framgår det att Kina behöver stänga minst 600 av sina kolkraftverk under det närmaste decenniet för att kunna nå målet att vara koldioxidneutralt år 2060. Det kommer inte att ske. Istället kommer man släppa ut enorma mängder koldioxid. Vad jag kunnat läsa mig till handlar det om ungefär 13 till 15 miljarder ton varje år under de kommande tio åren, eller så mycket som 15 procent per år över 2015 års nivåer.

Håll med om att det är ganska lite som talar för att de globala jättarna som producerar sina varor i Kina kommer kunna vara helt klimatneutrala 2040.

Thomas

Ämnen

Kategorier

Regioner

Trust and care. All the way.

NTEX är ett transport- och logistikföretag med cirka 1100 anställda och en omsättning på över 3 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Göteborg och kontor finns även i Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen, Österrike, Italien, Estland, Lettland och Litauen. Vi har också agenter i ett antal europeiska länder.
För ytterligare information: www.ntex.se

NTEX AB
Arendals Skans 7
41879 Göteborg
Sweden