Gå direkt till innehåll
Mer måste göras för att minska döden i trafiken 2022 på samma nivå som innan pandemin

Blogginlägg -

Mer måste göras för att minska döden i trafiken 2022 på samma nivå som innan pandemin

Nyligen presenterade Transportstyrelsen olycksstatistiken för 2022.
Det är ingen rolig läsning. Nu är vi tillbaka på samma nivå som innan pandemin och således långt från den Nollvision som den svenska riksdagen beslutade om 1997.
Förra året omkom 220 personer i vägtrafikolyckor. Det är 13 fler jämfört med snittet för pandemiåren 2020 och 2021, då 204 respektive 210 personer omkom. Året innan pandemin, 2019, var motsvarande siffra 221 personer.

I februari 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål, där antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030. Samtidigt ska antalet allvarligt skadade minska med minst 25 procent. Utgångsvärden är medelvärden av utfallen år 2017–2019. I faktiska tal innebär det max 133 omkomna samt maximalt 3100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030.
Trots detta ligger alltså Nollvisionsmålet, som innebär att ingen ska skadas eller dödas i trafiken, fast. Enligt myndigheterna ska Nollvisionen nås med ett systematiskt arbetssätt och mätbara mål.
Därför fortsätter arbetet med att bland annat mötesseparera vägar, sätta upp fler fartkameror och bygga om korsningar för att göra de mer trafiksäkra.
Jag tycker inte att detta räcker. Det måste finnas fler saker man kan göra?

Av det 220 personer som dog var 30 motorcyklister, 26 fotgängare, 20 cyklister och 11 mopedister.
För dessa grupper hjälper det inte med varken fartkameror eller mötesseparerade vägar och förmodligen inte heller med ombyggda korsningar.

Jag tror att det måste ställas högre krav på dessa trafikanter, inte minst cyklister som flyger fram från alla håll i stadstrafiken. De tror inte att några trafikregler gäller dem och att de syns utan lyse eller reflexer. Detsamma gäller fenomenet löpare med hörlurar, som i undersökningen går under segmentet fotgängare. De hör ju inte när faran närmar sig och tror att det är hur säkert som helst att springa mitt i vägen. Sorglig nog omkom 15 av motorcyklisterna i singelolyckor. Med stor sannolikhet beroende på för hög hastighet i förhållande till väglag och förutsättningar. Lägg därtill att en ny olyckstyp som ökat under förra året. Det är A-traktorer i vilka fyra personer omkommit under 2022.

För att minska antalet dödsfall i dessa grupper är jag övertygad om att vi måste införa högre krav på utbildning i trafiksäkerhet, fler kontroller och strängare påföljder för bristfälliga fordon och lagvidrigt – på gränsen till tokigt – uppförande trafiken.

THOMAS

Omkomna i trafiken 2011-2022

2011: 319

2012: 285

2013: 260

2014: 270

2015: 259

2016: 270

2017: 252

2018: 324

2019: 221

2020: 204

2021: 210

2022: 220

(Källa: Transportstyrelsen)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Trust and care. All the way.

NTEX är ett transport- och logistikföretag med cirka 1100 anställda och en omsättning på över 3 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Göteborg och kontor finns även i Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen, Österrike, Italien, Estland, Lettland och Litauen. Vi har också agenter i ett antal europeiska länder.
För ytterligare information: www.ntex.se

NTEX AB

Arendals Skans 7
41879 Göteborg
Sweden