Pressmeddelande -

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga - Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut (VSIU) har sedan juni 2017 samlat in dokumentation av hur ensamkommande unga har hanterats och hanteras i asylprocessen. Insamlingen har mynnat ut i en rapport som synliggör att rättssäkerheten är satt ur spel när det gäller ungas asylprocess.

Under ett års tid har VSIU kontinuerligt fått höra mängder med exempel på brister när det gäller tolkar, handläggare, beslutsfattare, ombud och gode män. Rapporten visar hur hela kedjan i systemet har brustit i många fall. 

 - Dagligen kommer ny information från engagerade uppgiftslämnare. Hur många är det som saknar det stödet? Många, det är jag övertygad om. Mörkertalet måste vara mycket stort, säger Stina Berge, ansvarig för sammanställningen av materialet. 

- Vi är inte förvånade över resultatet, det styrker det vi sett under året, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson för VSIU och kommunikationsansvarig. Snarare är vi förvånade över det inte skett någon granskning av Migrationsverket och hela mottagningssystemet för ensamkommande flyktingar. Det är oroväckande och något som kraftigt har urholkat asylrätt och rättssäkerhet för redan utsatta unga flyktingar. Jag skäms över hur Sverige gjort. 

Kinna Skoglund, talesperson för VSIU och ansvarig för nätverkets politiska påverkansarbete är övertygad om att rapporten bara visar toppen av ett isberg: 

- Det kommer att visa sig när det blir en mer omfattande granskning av asylprocessen för de som kom till Sverige 2014 och 2015, säger hon. 

VSIU har skickat rapporten till riksdagsledamöter, departement och politiska ungdomsförbund. Rapporten har även skickats till JO och Riksrevisionen. 

Stina Berge: 

- Vi kommer att fortsätta samla in data. Det handlar om att stå upp för asylrätt och humanitet. 

Hela rapporten ligger här och även bifogad i dokument.   
Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand this", was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll