Gå direkt till innehåll
Kommentar från #vistårinteut angående rättsmedicinska utlåtanden om ålder

Pressmeddelande -

Kommentar från #vistårinteut angående rättsmedicinska utlåtanden om ålder

Rörelsen #vistårinteut fick under tisdagen frågor kring Rättsmedicinalverkets utlåtande om ålder. Här nedan följer en kommentar. Som resurs ligger bland annat en film med legitimerade läkaren Cecilia Spjuth, gjord av Refugees Welcome 7H.  

Vi är kritiska till bedömningsgrunderna

Som Cecilia Spjuth uttrycker i filmen finns det ingen medicinsk metod för att avgöra en exakt ålder; "man kan bara komma nära". Detta påstående stöds av det sätt Rättsmedicinalverkets beskriver resultaten; de är bedömningar och inte 100-procentig fakta. En mängd kritik har framförts mot Rättsmedicinalverket; osteologer använder till exempel ett åldersspann på +-36 månader när de gör åldersbedömningar på grund av den stora osäkerheten. Ytterligare en aspekt som Rörelsen #vistårinteut är oroade över är att Rättsmedicinalverket använder biologisk mognad för att göra en bedömning av kronologisk ålder - det är omöjligt eftersom det är två helt olika saker. Mer om detta finns att läsa i resurslänkarna.

Vi menar att den stora osäkerheten i bedömningarna kvarstår och att Migrationsverket kommer att ha svårt att tolka resultaten på ett rättssäkert sätt. Att metoden inte är tillförlitlig men kallas för vetenskaplig minskar inte denna oro. 

Vi ifrågasätter bedömningssättet

I bedömningarna har man valt att göra magnetröntgen av lårbenets nedre tillväxtzon, populärt kallad knäröntgen, eftersom denna metod har en betydligt lägre felmarginal än enbart tandröntgen. Det är dock ytterst anmärkningsvärt att resultatet av undersökningen av nedre lårbenet inte får någon som helst betydelse om visdomständerna nått fullt utvecklat stadie. Om visdomständerna är färdigutvecklade ges omdömet ”talar för att personen är över 18 år” oavsett vilken mognadsgrad lårbenet visar. 

Detta är något rörelsen #vistårinteut starkt ifrågasätter och något vi lyft i en skrivelse till bland annat regeringen, Socialstyrelsen och Migrationsverket 170504.

Vi önskar en nyanserad debatt om ensamkommande

Vi anser att det är olyckligt att en del media rapporterat kring Rättsmedicinalverkets resultat på ett sätt som gör att en redan utsatt grupp blir än mer misstänkliggjord. Budskapet har varit att "75% ljuger om sin ålder". Alla som är elementärt insatta i frågan vet att detta är en direkt misstolkning av resultatet. Den psykiska ohälsan i gruppen riskerar i och med denna typ av avhumaniserande retorik att förvärras ytterligare. 

Utdragna asylutredningar

Vad Rättsmedicinalverkets rapport visar är det alldeles uppenbara - att osäkerheten i bedömning av ålder kvarstår.  

Ingen asylutredning bör ta mer än sex månader, speciellt inte när det gäller barn som flyr utan föräldrar. I Sverige får barn och unga ofta vänta två år eller mer; vi har flera exempel på barn som kom 2014, vars utredningar ännu inte är klara. 

Rörelsen #vistårinteut vidhåller att Sveriges ensamkommande barn och unga var barn med skyddsbehov när de kom. Att Sverige inte lyckats ge dessa en rättssäker och effektiv asylprocess är ingenting som ska läggas dem till last. De är inte skyldiga, har inte begått något brott. De har flytt från livsfarliga länder i hopp om att få trygghet och skydd undan förföljelse, tvångsrekrytering, misshandel, våldtäkt och död.  

Kontakt
Cecilia Spjuth, legitimerad läkare 0739-186008
Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson #vistårinteut 0733-969418

Relaterade länkar

Ämnen


Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 0708-494732
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Presskontakt

Linus Eriksson

Linus Eriksson

Presskontakt Talesperson #vistårinteut Stockholm
Anders Göransson

Anders Göransson

Presskontakt Talesperson #vistårinteut Göteborg +4670 690 77 23
Cecilia Herdenstam

Cecilia Herdenstam

Presskontakt Talesperson #vistårinteut Gotland +46706975306

Relaterade nyheter