Pressmeddelande -

Löfven kommer att ta emot civilsamhällets gåva på Järvafältet idag

18 juni. Alternativa politikerveckan i Järva, förvaret i Märsta.  

Statsminister Stefan Löfven kommer idag att ta emot en gåva från rörelsen #vistårinteut. Gåvan innehåller en lista på alla organisationer och föreningar i civilsamhället som ställt sig bakom våra krav. Den överlämnas av rörelsens representanter Björn Kjellman och Stina Berge. 

Samtidigt tänker vi på Sadiq, 18-åringen som i ångest och rädsla sitter i förvaret i Märsta i väntan på tvångsdeportation. Senaste information är att Sadiq forslas från Märsta till Arlanda innan Löfven håller sitt tal. 

Uppdatering: Utvisningen av Sadiq är inställd. Informationen kommer att uppdateras. 

Gåvan är symbolisk. Men civilsamhällets arbete för ensamkommande barns och ungas mänskliga rättigheter är reellt och kommer att fortsätta. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll