Gå direkt till innehåll
Linjemontörer i Skåne. Foto: Charlotte Strömwall
Linjemontörer i Skåne. Foto: Charlotte Strömwall

Pressmeddelande -

ONE Nordic AB förvärvar Kraftringen Service AB

Den första juni tog ONE Nordic AB över ansvaret för Kraftringen Service AB, Kraftringen Energis serviceorganisation.

Svenska elnätsägare står inför betydande investeringar till följd av landets pågående elektrifiering. Det krävs omfattande arbete för att både bygga nya elnät och anpassa befintliga nät till nya energislag. Samtidigt är det avgörande att slutkunder, både privatpersoner och industrikunder, får den service de behöver. För att uppnå detta behöver de som arbetar med service och underhåll ha de bästa förutsättningarna så att de kan leverera på den nivå som krävs.

ONE Nordic har en kompetent och närvarande organisation med djup kännedom om anläggningar och elnät. Kraftringen Energi, ägare av entreprenadbolaget Kraftringen Service, och ONE Nordic vill ge bolaget bästa förutsättningarna för att långsiktigt och effektivt driva verksamheten. Detta innefattar både servicenivån till kunder och stödet till företagets anställda.

Affären tillkännagavs den 5 februari, men var då villkorad av att Konkurrensverket skulle godkänna den. Det har de nu gjort och den första juni förvärvade ONE Nordic AB 30 procent av Kraftringen Service AB, med en option att förvärva resterande 70 procent senast den 31 december 2025.

"På entreprenad- och belysningsmarknaden sker snabb utveckling med hård konkurrens till små marginaler. Med ONE Nordic som ny ägare i Kraftringen Service AB vill vi skapa förutsättningar för fortsatt positiv utveckling av bolaget för att matcha de kompetenskrav som samhället och kunderna efterfrågar i pågående energiomställning. Vi vill även ge befintliga medarbetare nya utvecklingsmöjligheter, säger Micke Andersson, CFO Kraftringen Energi och styrelseledamot i Kraftringen Service AB.

ONE Nordic tar över operativ drift i Kraftringen Service från 1 juni 2024
Från och med den första juni 2024 har ONE Nordic också tagit över det operativa ansvaret för Kraftringen Service, som har cirka 185 medarbetare och en årlig omsättning på runt 630 miljoner kronor. Ny VD för Kraftringen Service är Peter Larsson Lindström, tidigare avdelningschef på ONE Nordic.

"Jag ser fram emot att lära känna organisationen och förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Mitt mål är att bygga en leveranssäker organisation med fokus på säkerhet och lönsamhet, samt att skapa en kultur där alla känner att de kan göra skillnad oavsett titel eller roll", säger Peter Larsson Lindström, VD för Kraftringen Service.

Ny styrelse för Kraftringen Service
Från den 1 juni har Kraftringen Service även fått ny styrelse. Ny styrelseordförande är Lars Gutenwik, CFO ONE Nordic. Ledamöter från Kraftringen Energi är Micke Andersson, CFO Kraftringen Energi och Fredrik Fackler, affärsområdeschef Värme & Kyla, Kraftringen Energi.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om ONE Nordic

ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och underhåll inom energi- och industrisektorn.

Bolaget ägs av Eleda Group.

ONE Nordic har cirka 1 600 medarbetare och omsätter ca 3 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Vi bygger, planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med våra kunder. Kort och gott kan man säga att vi ser till att energin når befolkningen och industrin, nu och i framtiden.

Våra kunder är energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem.

Mer information finns på one-nordic.se.

Kontakter

Lars Gutenwik, CFO

Lars Gutenwik, CFO

CFO +46708625760

Relaterat innehåll

Vi bygger framtidens hållbara energisamhälle

Vi på ONE Nordic bygger, planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med våra kunder.
Kort och gott kan man säga att vi ser till att energin når befolkningen och industrin, nu och i framtiden.

Bolaget ägs av Eleda Group. ONE Nordic har ca 1 600 medarbetare och omsätter ca 3 miljarder SEK. Vårt huvudkontor ligger i Malmö.

ONE Nordic
Arenagatan 35
202 50 Malmö
Sverige