Gå direkt till innehåll
Drift och underhåll av elnätet på den Skånska landsbyggden. Foto: Charlotte Strömwall
Drift och underhåll av elnätet på den Skånska landsbyggden. Foto: Charlotte Strömwall

Pressmeddelande -

ONE Nordic förvärvar Kraftringen Service

ONE Nordics kunder, de svenska elnätsägarna, har stora investeringar framför sig, samtidigt som vardagsleveransen till nätägarnas slutkunder är av högsta betydelse. För att lyckas med båda målen samtidigt så underlättar det om branschens entreprenörer levererar så mycket som möjligt av det man är speciellt bra på. Det som gör ONE Nordic unikt är kapaciteten att erbjuda elnätskunderna bästa möjliga Drift och Underhållstjänster. I ONE:s ögon är professionella Drift och Underhållstjänster det som kräver mest av leverantören. Man behöver bland annat ha:

  • En stark SLA baserad leverans vilket i sin tur är uppbyggd på starkt systemstöd, anpassad organisation, stödjande processer och rutiner.
  • En kompetent och nära organisation med hög anläggningskännedom.
  • Hög kapacitet att integrera IT-system och på ett säkert sätt föra över information och dokumentation.
  • Egen akademi med förmåga att utbilda nästa generations projektledare, beredare, tekniker och montörer.

Ur ett nationellt effektivitetsperspektiv är det naturligt att ONE utnyttjar de investeringar som gjorts och utökar Drift och Underhållsaffärsaffären.

Baserat på ovan har en dialog förts med Kraftringen Energi, ägare till Kraftringen Service. Dessa diskussioner har lett fram till den gemensamma slutsatsen att ONE Nordic har bästa förutsättningar att driva verksamheten långsiktigt effektivt. Den slutsatsen inkluderar servicenivån till verksamhetens kunder, men även stödet till bolagets anställda.

Initialt förvärvar ONE Nordic 30 procent av Kraftringen Service och har sedan en option att förvärva resterande 70 procent senast 2026-01-01.

Affären är villkorad av att Konkurrensverket godkänner den. Processen för godkännande tar några månader vilket innebär att affären förväntas kunna slutföras under kvartal 2 2024.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om ONE Nordic

ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och underhåll inom energi- och industrisektorn.

Bolaget ägs av Eleda Group.

ONE Nordic har cirka 1 600 medarbetare och omsätter ca 3 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

ONE Nordic utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Vi bygger, planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med våra kunder. Kort och gott kan man säga att vi ser till att energin når befolkningen och industrin, nu och i framtiden.

Våra kunder är energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem.

Mer information finns på one-nordic.se.

Kontakter

Jonas Arvidsson

Jonas Arvidsson

Presskontakt Vd och koncernchef 0703 04 09 70

Vi bygger framtidens hållbara energisamhälle

Vi på ONE Nordic bygger, planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med våra kunder.
Kort och gott kan man säga att vi ser till att energin når befolkningen och industrin, nu och i framtiden.

Bolaget ägs av Eleda Group. ONE Nordic har ca 1 600 medarbetare och omsätter ca 3 miljarder SEK. Vårt huvudkontor ligger i Malmö.

ONE Nordic
Arenagatan 35
202 50 Malmö
Sverige