Gå direkt till innehåll
Färre transporter för bättre miljö och säkerhet

Pressmeddelande -

Färre transporter för bättre miljö och säkerhet

Att minska andelen tunga transporter till kommunens tillagningskök och andra verksamheter, är ett av målen med projektet samordnade varutransporter för färre transporter. Nu går Örebro kommun ut med en upphandling för att få till ett avtal med ett företag som kan sköta en omlastningscentral och transporterna ut till kommunens verksamheter. Planerad driftstart är 1 december i år.

Projektet Samordnade varutransporter har pågått ett år med målet att få färre leveranser till kommunens verksamheter. Inom organisationen Örebro kommun finns cirka 650 leveransadresser.

– Det är ett viktigt strategiskt beslut för att stärka klimatarbetet och minska miljöpåverkan. Trafikmiljön runt förskolor och skolor blir säkrare och småföretagandet främjas, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

– I förlängningen möjliggör omlastningscentralen att även mindre aktörer på marknaden kan delta vid upphandlingen av till exempel livsmedel, vilket ger förbättrad matsäkerhet och starkare näringsliv. Dessutom kan vi få människor som står långt från arbetsmarknaden i jobb genom att ställa sociala krav vid upphandlingen av själva omlastningscentralen, säger Björn Sundin (S) kommunalråd. 

Under projekttiden har man försökt kartlägga alla leveransadresser i Örebro kommun.

– Framför allt för livsmedel har vi också tagit fram antal leveranser och volymer per vecka. De uppgifterna är basen för hela uppdraget, säger Markus Liljenroth, projektledare.

I förfrågningsunderlaget till företag som vill lämna anbud och vill sköta omlastningscentralen och transporterna till verksamheterna, ställs bland annat sociala krav på praktikplatser för långtidsarbetslösa, som senare ska kunna erbjudas anställning.

Planen är att upphandlingen ska vara klar i slutet på juni och att samordningen av varutransporterna börjar fungera 1 december.

Kontaktperson
Markus Liljenroth, projektledare
019-21 16 47, markus.liljenroth@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013

Kontakter

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Mediestrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.