Gå direkt till innehåll
Foto: Stéphane Bourgeois. "The Anti-Embassy, The Most Equal Place in the World" av STYRELSEN FÖR STOR KONST.
Foto: Stéphane Bourgeois. "The Anti-Embassy, The Most Equal Place in the World" av STYRELSEN FÖR STOR KONST.

Pressmeddelande -

Internationellt konstnärsutbyte mellan Québec och Örebro

Tidigare OpenArt-konstnärer tar plats i Kanada i samarbete med konstutställning i Québec. Under utställningen 2022 kommer kanadensisk konst ställas ut i Örebro.

När kanadensaren Vincent Roy var på studiebesök i Örebro sommaren 2019 växte ett samarbete fram mellan OpenArt och Exmuro. Vincent Roy är upphovsperson till Exmuro som varje år ordnar utomhusutställningen Les Passages Insolites i Québec. Det fanns flera synergier mellan OpenArt och Exmuro där båda inbjuder allmänheten att möta samtidskonst med staden som skådeplats. Les Passages Insolites är en årlig konstutställning som funnits sedan 2014 där många platsspecifika verk tar plats temporärt runt om i centrala Québec.

Samarbetet har utmynnat i ett utbyte av konstnärer mellan OpenArt och Les Passage Insolites. Den kanadensiska utställningen blev, precis som OpenArt framflyttat ett år och 26 juni 2021 öppnade utställningen. Utifrån rekommendationer från OpenArt har Exmuro i år valt att bjuda in tre svenska OpenArt-akter. Valet föll på STYRELSEN FÖR STOR KONST, Susanna Hesselberg och Ulrika Sparre.

”Vi ville främja kvinnliga konstnärer som arbetar med samtidskonst i det offentliga rummet och rekommenderade en bredd av konstnärskap i olika åldrar och uttryck.” säger Sofia Gustafsson, Producent på OpenArt.

STYRELSEN FÖR STOR KONST deltog i OpenArt 2019 och i Québec medverkar de med "The Anti-Embassy, The Most Equal Place in the World". Verket har producerats på plats med skisser från konstnärsgruppen i Sverige. I en container i Québec kan förbipasserande nu uppleva en trespråkig anti-ambassad som behandlar frågor kring jämställdhet och orättvisor i Sveriges konst- och kulturliv.

”Verket är en multi-media installation där både video, bild, text och ljud skapar ett rum för betraktaren där den kan ta del av oroväckande tendenser och statistik från ett land som hävdar sig vara progressivt inom dessa områden (Sverige).” Skriver STYRELSEN FÖR STOR KONST om verket.

Susanna Hesselberg medverkade på OpenArt 2009 och har på Les Passage Insolites återskapat ett tidigare verk ”When My Father Died It Was Like a Whole Library Had Burned Down” där en till synes evighetstunnel av böcker leder nedåt marken och besökaren kan uppleva verket ståendes med tunneln rakt nedanför fötterna.

Ulrika Sparre medverkade i OpenArt 2019 och det är ett liknande verk som ställs ut i Kanada. På flera platser finns hennes ord och texter att hitta i hennes 12 textverk ”Je suis la lumiére / I am the light / Jag är ljuset”. De flesta är översatta till franska men även några på svenska och engelska är utställda.

”Oftast vill jag att texten relaterar till platsen på flera olika sätt. Det skapar en tvetydighet mellan textverket på ljusskylten, platsen och betraktaren.” Skriver Ulrika Sparre om verket.

Just nu förs dialog med ett antal konstnärer från Québec inför OpenArt 2022. Ett aktivt val har tagits att även här främja konstverk och idéer från kvinnliga konstnärer som har stor vana att arbeta utomhus, stort och som tidigare ställt ut på Les Passage Insolites.

Fakta:

  • Les Passage Insolites är en utställning som anordnas varje år i centrala Québec. I år anordnades utställningen för åttonde gången och är öppen 26 juni-11 oktober 2021.
  • EXMURO är en ideell organisation som arbetar för att designa, skapa och sprida samtidskonst på offentliga platser. Sedan starten 2007 har EXMURO ständigt utforskat nya vägar för att presentera offentlig konst i stadsmiljöer och därmed väcka frågor och dialog bland besökare. Ett av projekten är Les Passage Insolite.

Kontaktpersoner:

Martina Thorén, Presskontakt OPENART
Tel. 019-21 46 41
E-post: martina.thoren@orbero.se

Sofia Gustafsson, Producent OPENART
Tel. 019-21 46 40 
E-post: sofia.gustafsson@orebro.se 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Marie Nilsson

Presskontakt Presskontakt 019-21 12 23

Relaterat material

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.