Gå direkt till innehåll
Från vänster: Magnus Carlson och Leif Carlsson från Husherren Fastigheter samt Jonas Kjellander från Sweco. Foto: Örebro kommun.
Från vänster: Magnus Carlson och Leif Carlsson från Husherren Fastigheter samt Jonas Kjellander från Sweco. Foto: Örebro kommun.

Pressmeddelande -

Mejeriområdet vinnare av Örebro kommuns byggnadspris!

I år gick Örebro kommuns byggnadspris till Mejeriområdet, området på norr som bytt funktion från storskalig mjölkproduktion till attraktiv bostadsmiljö.

Byggnadspriset delades ut vid en ceremoni tidigare idag, måndag den 21 december. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på hur arkitektur kan bidra till staden som helhet och inspirera beställare och arkitekter i framtida projekt. Priset delas ut av Byggnadsnämnden i Örebro kommun.

Örebro kommuns byggnadspris 2020 går till Mejeriområdet
Vinnaren av 2020 års byggnadspris är Mejeriområdet, 530 hyresrätter och 13 radhus som kännetecknas av varierad arkitektur, en grön och generös gårdsmiljö med vatten och ett lokalt centrum med stadsliv. Östra Bangatan/Dalbygatan.
Beställare: Husherren Fastigheter. Arkitekt hyreslägenheter: Sweco, arkitekt radhus: Reierstam arkitektur

Motivering
Mejeriområdet har bytt funktion. Från storskalig mjölkproduktion till attraktiv boendemiljö med 530 hyreslägenheter och 13 radhus. Byggnaderna är utformade med stor arkitektonisk variation samtidigt som området upplevs som en helhet. En generös innergård, tyst och bilfri, med en vattenspegel mellan husen, ger utrymme för lek och social samvaro. I hörnet av området finns det lokala centrumet med ett rikt innehåll och stadsliv som berikar staden runtomkring. Mejeriområdet har utvecklats till en karaktärsfull och uppskattad del av Örebro och är en värdig vinnare av 2020 års Byggnadspris!

Bakgrund och fakta
Örebros mejeri avvecklades 2007. Mejeriverksamheten hade då pågått i mer än halvt sekel. Planeringen med att omvandla området till ett bostadsområde försvårades av de höga bullernivåerna från både Östra Bangatan och järnvägen. Lösningen blev sammanhängande byggnader för att stänga ute bullret i väster och friliggande byggnader mot villabebyggelsen österut. Bebyggelsen uppfördes i etapper under åren 2015–2020. Idag när området är färdigbyggt ryms 530 hyreslägenheter och 13 radhus. Det finns också en förskola och ett lokalt centrum med en livsmedelsbutik, gym och flera andra verksamheter. Det gamla ostlagret är bevarat från mejeriverksamheten och fungerar idag som parkeringshus. En stor del av parkeringsbehovet ryms dock i ett garage under kullen på gården och på markparkering och parkeringsdäck längs gatorna. Den stora sammanhängande innergården är därför fri från bilar. I mitten av gården finns en större vattendamm som sträcker sig mellan de tre punkthusen.

Om byggnadspriset
Örebro kommuns byggnadspris delades ut för första gången 2001 i sin nuvarande form. Redan 1981 instiftade kommunen ett ombyggnadspris. Under arkitekturåret 2001 fick priset den bredare målgrupp det har idag. Kommunen vill bredda diskussionen om arkitekturen och samhällsbyggandet genom att lyfta fram goda exempel. Syftet är att stimulera byggandet av en estetiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad. Priset består av en bronsplatta utformad av konstnären Rune Nordström.

Läs mer här: orebro.se/byggnadspriset

Kontaktperson
Peder Hallkvist, stadsarkitekt
019-21 13 18, 076-551 36 58 peder.hallkvist@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.