Gå direkt till innehåll
Byggnaden Strömsborg lyfts upp och flyttas. Foto: Boman & Svahn.
Byggnaden Strömsborg lyfts upp och flyttas. Foto: Boman & Svahn.

Pressmeddelande -

Nu är renoveringen av Strömsborg i Karlslund påbörjad

Renoveringen av Strömsborg i Karlslundsområdet är nu påbörjad. Den hundraåriga byggnaden lyftes under onsdagen upp och flyttades till en gräsyta intill dess ordinarie plats, för att entreprenören ska kunna göra en ny grundläggning.

Idag bedrivs ingen verksamhet i Strömsborg och den omtyckta byggnaden är i behov av renovering. Därför har Örebro kommun beslutat att renovera Strömsborg, som en del av Karlslundsområdets utveckling.

Under onsdagen 15 september påbörjades renoveringen, genom att byggnaden i sin helhet lyftes upp och flyttades till en gräsyta intill sin ordinarie plats:

– Byggnaden behövde flyttas för att entreprenören ska kunna göra en ny grundläggning. När en ny grund har anlagts kommer vi fortsätta renoveringen, berättar Agneta Lund, projektledare Stadsbyggnad.

– Vår förhoppning är att det efter renoveringen och anpassningar av byggnaden ska vara möjligt att bedriva verksamhet i Strömsborg igen. Det har länge varit ett populärt utflyktsmål för många örebroare, något som vi gärna vill ta tillvara på när vi fortsätter att utveckla Karlslundsområdet, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

Den hundraåriga byggnaden har stora kulturhistoriska värden och är skyddad i gällande detaljplan, vilket innebär att de åtgärder som genomförs ska göras på ett varsamt sätt för att ta tillvara husets kulturvärden. Ambitionen är att renoveringen av Strömsborg ska vara klar under 2022–2024.

Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Under 2020 togs en strategi för Karlslunds framtida utveckling fram. Strategin beskriver Örebro kommuns ambition med Karlslund och förutsättningarna för försatt utveckling av området. Mer information om Karlslundsområdets utveckling finns på orebro.se/karlslundsomradet.

Kontaktpersoner

Agneta Lund, projektledare Stadsbyggnad,
019-21 60 72, agneta.lund@orebro.se

Erica Ek, stadsbyggnadsantikvarie Stadsbyggnad,
076-551 55 99, erica.ek@orebro.se

Gustav Axberg, projektledare Stadsbyggnad,
019-21 18 64, gustav.axberg@orebro.se

Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad,
070-277 67 57, ullis.sandberg@orebro.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Marie Nilsson

Presskontakt Presskontakt 019-21 12 23

Relaterat material

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.