Gå direkt till innehåll
Nu bygger vi om Kungsgatan i Örebro - sista etappen!

Pressmeddelande -

Nu bygger vi om Kungsgatan i Örebro - sista etappen!

Den första augusti startar vi arbetet med sista etappen av Kungsgatan, som en del i arbetet med att göra Örebros stadskärna mer attraktiv. Gatan får generöst tilltagna trottoarer med bättre plats för cykelparkering, butiksentréer och uteserveringar.

Den del som nu byggs om är Kungsgatan, från Stortorget till Engelbrektsgatan samt korsningen vid Engelbrektsgatan. Arbetet startar 1 augusti 2011 och beräknas klart i oktober 2011.

- Vi kommer att behålla parkeringsplatserna längs Kungsgatan men skapar nu en mer flexibel gatumiljö, precis som i första etappen. På vintern får vi in många p-platser som på sommarhalvåret delvis kan ersättas med uteserveringar. Och om behoven förändras i framtiden kan vi enkelt göra anpassningar utan kostsamma förändringar av gatan, säger projektledare Peder Hallkvist, Örebro kommun. 

Trafiken tidvis avstängd
För att kunna genomföra arbeten på Kungsgatan och korsningen med Engelbrektsgatan kommer delar av gatorna att stängas av för motorfordonstrafik periodvis, från augusti till oktober. Se detaljerad information och kartor på www.orebro.se/stadsliv

Breddar centrumkärnan österut
I slutet av 2010 invigdes den första etappen av Kungsgatan, från Rudbecksgatan till Stortorget.

Nu färdigställer vi den andra och sista etappen, från Stortorget till Engelbrektsgatan. Kungsgatan förnyas, men behåller sin karaktär av "stadsgata" där gående och cyklister samsas med bilar i låg hastighet. Gatan får bland annat generöst tilltagna trottoarer med bättre plats för cykelparkering, butiksentréer och uteserveringar. 

Även korsningen Kungsgatan/Engelbrektsgatan byggs om för att skapa en attraktivare plats och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. 

Kontaktpersoner
Peder Hallkvist, bitr. Stadsarkitekt
Stadsbyggnad, Örebro kommun
019-21 17 18, peder.hallkvist@orebro.se

Peter Ericsson, byggledare
WSP Management
019-17 89 18, Peter.Ericsson@wspgroup.se

För mer information och kartor:
www.orebro.se/stadsliv

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Mediestrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.