Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Nu påbörjas upphandlingen till kommunens nya valfrihetssystem för omvårdnadstjänster

Under nästa år byter Örebro kommun valfrihetssystem för omvårdnadstjänster för att förbättra kvaliteten för dem som har biståndsbeslut och skapa goda förutsättningar för utförare som erbjuder omvårdnadstjänster. Nu är upphandlingen av leverantörer påbörjad.

I det nya valfrihetssystemet som baseras på lagen om upphandling (LOU) kommer det att finnas sex utförare av omvårdnadstjänster i Örebro kommun: kommunen och fem upphandlade privata utförare. 50 procent ska utföras i kommunens egen regi och 50 procent upphandlas och fördelas mellan privata utförare i fem lika stora delar. I nuvarande valfrihetssystem, som baseras på lagen om valfrihet (LOV), kan alla företag som uppfyller kraven ansöka om att bli utförare av omvårdnadstjänster hos kommunen.

– Med nuvarande valfrihetsystem finns ett stort in- och utflöde av utförare som innebär minskad kontinuitet för individen och ökad administration för kommunen. I det nya systemet kommer samma utförare ha hand om stödet under hela dygnet, samt besvarande av larm och hälso- och sjukvårdsinsatser och genom det förbättras förutsättningarna för samarbete runt personen. För utförarna förbättras förutsättningarna för långsiktig planering och ekonomisk stabilitet, säger John Johansson, (S), ordförande i programnämnd Social välfärd.

Kunderna kommer i det nya systemet att välja en utförare för omvårdnad, som även ansvarar för stödet inom hälso- och sjukvård, stöd på natten och trygghetslarm. Serviceinsatser, såsom hjälp med till exempel städning, tvätt och inköp, berörs inte av förändringen utan fortsätter på samma sätt som idag.

– Alla kunder som har biståndsbeslut om omvårdnad har i dagarna fått en första information om det här. I höst när upphandlingen är klar kommer de att få information om vilka utförarna är och hur de gör för att välja vilken utförare de vill ha i det nya systemet, säger Patrik Jonsson, programdirektör Social välfärd.

Det nya valfrihetssystemet börjar gälla den 15 april 2020.


Preliminär tidplan

2 maj–17 juni 2019: Upphandlingsperiod – företag ansöker om att få bli utförare av omvårdnadstjänster.

Oktober 2019: Beslut om vilka utförarna blir. Därefter ska kunderna välja vilken utförare de vill ha i det nya systemet.

15 april 2020: Det nya valfrihetssystemet börjar gälla.


Mer information

Här finns mer information om den nya valfrihetssystem för omvårdnadstjänster 


Kontakt

John Johansson (S), ordförande för programnämnd Social välfärd, 019-21 40 05 john.johansson@orebro.se

Patrik Jonsson, programdirektör Social välfärd, 019-21 33 99, patrik.jonsson@orebro.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Anna-Lena Henriksson

Presskontakt Enhetschef Kommunikationsavdelningen 019-21 11 60

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.