Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya vård- och omsorgsnämnder och bara en socialnämnd från 10 januari

Från och med 10 januari 2019 kommer Socialnämnd öster och Socialnämnd väster att slås ihop till en nämnd. Samtidigt får kommunen en vårdboendenämnd och en hemvårdsnämnd, istället för Vård och omsorgsnämnd öster samt Vård och omsorgsnämnd väster.

Vårdboendenämnden kommer att ansvara för vård- och omsorgsboenden i kommunens egen regi. Hemvårdsnämnden får ansvar för hemvård i kommunens egen regi och det förbyggande arbetet inom vård och omsorgsområdet, till exempel frivilligt och hälsofrämjande arbete, omvårdnadshjälpmedel, anhörigcentrum, minnesmottagning och dagverksamhet. De båda socialnämnderna slås ihop till en nämnd, som kommer heta Socialnämnden.

– Den indelning som nämnderna tidigare haft har visat sig ha vissa nackdelar som vi nu hoppas att vi råder bot på. Vi tror också att den nya uppdelningen blir effektivare och tydligare vad gäller ansvarsområden, säger Kenneth Nilsson (S), ordförande i Kommunstyrelsen.

De nya nämnderna tillträder den 10 januari, samma dag som nämndernas första sammanträde hålls.

Nya mejladresser till nämnderna
Vårdboendenämnden: vardboendenamnden@orebro.se
Hemvårdsnämnden: hemvardsnamnden@orebro.se
Socialnämnden: socialnamnden@orebro.se

Kontaktpersoner
Carina Toro Hartman (S), ordförande i Socialnämnden
019-21 49 07
carina.toro-hartman@orebro.se

Fisun Yavas (S), ordförande i Hemvårdsnämnden
076-551 48 62
fisun.yavas@orebro.se

Gunhild Wallin (C), ordförande i Vårdboendenämnden
070-533 77 26
gunhild.wallin@orebro.se

Kenneth Nilsson (S), ordförande för Kommunstyrelsen
019-21 40 09
kenneth.nilsson@orebro.se

Patrik Jonsson, programdirektör för Social välfärd
019-21 33 99
patrik.jonsson@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.