Gå direkt till innehåll
Örebro kommun beslutar om handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelande -

Örebro kommun beslutar om handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Den 7 februari fattade Kommunstyrelsen beslut om Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Den övergripande målsättningen är att handlingsplanen ska bidra till och skapa förutsättningar för att Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för alla.

– Frihet från våld är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett långsiktigt hållbart och jämställt samhälle. Med handlingsplanen tar vi i Örebro kommun ett strukturerat och samlat grepp för att bekämpa våld och förtryck, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

För att uppnå målet finns sex utvecklingsområden: insatser för utsatta, insatser för förövare, information, främjande och förebyggande, kvalitetsarbete samt samordning.

– Handlingsplanen är en tydlig ambitionshöjning av kommunens insatser vilket innebär att vi kommer att utveckla det förebyggande arbetet, införa nya stöd- och insatsformer och kompetenshöjande åtgärder riktade både till medborgare, chefer och anställda i Örebro kommun, säger Daniel Jansson Hammargren, programdirektör Social välfärd.

Nämnderna är ansvariga för åtgärder inom de utvecklingsområden där de anges. Kommunen kommer även inleda dialog med de kommunala bolagen för att stödja dem i deras arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen är framtagen av en parlamentarisk styrgrupp på uppdrag av Kommunstyrelsen och gäller fram till 2024.

Länk till Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontaktpersoner
Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 09, kenneth.nilsson@orebro.se

Daniel Jansson Hammargren, programdirektör Social välfärd
019-21 12 91, daniel.jansson.hammargren@orebro.se

Renée Andersson, planerare Kommunstyrelseförvaltningen
019-21 15 65, renee.andersson@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.