Gå direkt till innehåll
”Lyra” av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.
”Lyra” av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Pressmeddelande -

Örebro kommun drar tillbaka tilldelningsbeslutet om bygget av Lyra, Örebros nya vattenreservoar

Tidigare i höst beslutade Örebro kommun att NCC Sverige AB skulle få uppdraget att bygga den nya vattenreservoaren Lyra. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av Skanska Sverige AB, och idag har Örebro kommun lämnat in sitt svar på överklagan till Förvaltningsrätten.

– Lagen om offentlig upphandling ger alltid övriga anbudsgivare möjlighet att överklaga, så är det vid alla upphandlingar och det händer rätt ofta både i Örebro och i övriga Sverige, berättar Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Örebro kommun. Tanken är att processen ska vara transparent, och att både förfrågningsunderlag, anbud och tilldelningsbeslut ska kunna granskas av en rättslig instans.

Efter överklagan har kommunen återigen gått genom anbudsförfrågan, med utgångspunkt i det som överklagan handlade om.

– Vi fick in två anbud under upphandlingen och när vi utvärderade dem kunde vi se att båda uppfyllde de krav vi ställde i de administrativa föreskrifterna, säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen. Vi har återigen gått genom både anbudsförfrågan och anbuden, och då sett att vi inte har fått in kompletta svar på mindre detaljer i de tekniska beskrivningarna. Detta beror på att vi inte varit tillräckligt tydliga med det som kallas skall-krav. Det handlar om mindre detaljer, men för att det ska vara helt korrekt så kommer vi att göra en ny utvärdering.

Ambitionen är att ett nytt beslut tas före årsskiftet, och att Lyra därmed kan stå klar våren 2022.

– Vi kan självklart inte säga idag hur det nya beslutet kommer att se ut och vilken av anbudsgivarna som kommer att få uppdraget att bygga Lyra, säger Helena Sköld Lövgren, nu ska vi gå genom anbuden igen och efter det ta ett beslut. För utomstående kan det här kanske verka omständligt, men poängen med rätten att överklaga till Förvaltningsrätten är att alla inblandade ska ha insyn i hela processen och kunna förstå de beslut som tas.

Under tiden som upphandlingen och bygget av Lyra pågår är Svampen en väl fungerande vattenreservoar som förser örebroarna med rent vatten. Svampen är robust, men kommunen växer och Lyra kommer att vara byggd enligt den senaste tekniken. När Lyra blir Örebros nya vattenreservoar kommer Svampen att tömmas och istället vara ett landmärke och utflyktsmål för både örebroarna och besökare.

Fakta om den nya vattenreservoaren Lyra
Den nya vattenreservoaren Lyra blir dubbelt så stor som Svampen, och kommer att byggas i södra delen av Örebro. Lyra kommer inte att vara öppen för allmänheten, som Svampen har varit genom åren, men byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna. Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara 20 meter hög. Platsen, åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll och höjden ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar. Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekttävlingen som vi genomförde 2016.

Mer information om Lyra finns på orebro.se.

Kontaktpersoner
Mimmi Hodzic, förvaltningschef, Tekniska förvaltningen, 019-21 50 00

För frågor om upphandling:
Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef, 019-21 56 36

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Mediestrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.