Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Örebro kommun har utmaningar men sammantaget en ekonomi i balans

Det preliminära resultatet i bokslutet för Örebro kommun är 407 mnkr, vilket är 190 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på värdeökning av kommunens finansiella tillgångar. Utmaningar finns i de kommunala verksamheterna som visar en budgetavvikelse på -180 miljoner kronor, där hemvården, socialtjänsten och teknisk verksamhet har störst obalans i ekonomin.

– Vi har en solid ekonomisk grund i Örebro, men vi vet samtidigt om att vi växer och blir fler äldre och barn på samma gång. Det krävs ett hårt arbete för att den kommunala driften ska komma i balans, i det sammanhanget är det viktigt med en stabil kommunledning, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

Kostnaderna ökar mer än intäkterna

Vi har under året blivit fler invånare än prognostiserat i Örebro kommun vilket genererat ökade skatteintäkter. Den budgeterade skatteutvecklingen var 3,8 procent, men landade på 4,4 procent.

Samtidigt ökade nettokostnaderna med 7,1 procent under året; det är 2,1 procentenheter mer än budgeterat. En bidragande orsak till nettokostnadsökningen är lägre riktade statsbidrag till verksamheterna.

– Kommunen har ett resultat på 407 miljoner vilket innebär att vi stärker ekonomin, en nödvändighet i en kommun som växer. Utmaningarna är att få en ekonomisk balans i de kommunala verksamheterna, säger Johanna Larsson, ekonomidirektör i Örebro kommun.

För att bromsa den negativa utvecklingen, möta utmaningar och kunna behålla en god ekonomisk ställning behöver kommunen fortsätta att prioritera och effektivisera verksamheten samt göra väl avvägda investeringar.

Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av 2019 års ekonomiska utfall i Örebro kommun. Uppföljning och analys av Övergripande strategier med budget för 2019 (ÖSB) kommer att utvecklas mer i Örebro kommuns årsredovisning. Den behandlas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i april.

Kontaktpersoner

Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande
​019-21 40 09. kenneth.nilsson@orebro.se

Johanna Larsson, ekonomidirektör
​019-21 18 70, johanna.d.larsson@orebro.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Marie Nilsson

Presskontakt Presskontakt 019-21 12 23

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.