Gå direkt till innehåll
Från vänster till höger: Catharina Centerfjäll (Örebro kommun), Ingela Hagström, Milena Kraft, Ilona Szatmari Waldau, (Uppsala kommun)Murad Artin (Örebro kommun), Marie Trollvik (SKL)
Från vänster till höger: Catharina Centerfjäll (Örebro kommun), Ingela Hagström, Milena Kraft, Ilona Szatmari Waldau, (Uppsala kommun)Murad Artin (Örebro kommun), Marie Trollvik (SKL)

Pressmeddelande -

Örebro kommun, modellkommun och mentor i jämställdhetsarbete.

Under 2016 deltog Örebro kommun i projekt Modellkommuner där ett antal kommuner utvecklade sitt jämställdhetsarbete tillsammans genom systematiska jämförelser, s.k. benchmarking. Nu fortsätter Örebro kommun som mentor och bollplank åt tre nya kommuner i nästa etapp av projektet.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver projektet, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I projekt Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Efter ett pilotprojekt under 2016 fortsätter spridningen under 2017 till 15 nya kommuner.

Mentorer stöttar arbetet

De sex kommuner som deltog första året agerar mentor och bollplank åt två eller tre nya kommuner, som ska benchmarka sitt jämställdhetsarbete med varandra.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive kommun genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan. Mentorerna bidrar med erfarenheter och konkreta lärande exempel från sina organisationer.

– Örebro kommun har under lång tid arbetat målinriktat för att vara en jämställd kommun att leva, bo och arbeta i. Det har varit lärorikt att kunna jämföra vårt arbetssätt med hur man jobbar i andra kommuner i syfte att bli ännu bättre. Vi ser att vi i den nya rollen som bollplank åt Uppsala, Kristinehamn och Karlskoga kommuner, också kommer kunna fortsätta att lära av andra och utveckla jämställdhetsarbetet ytterligare, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en strateg från varje kommun. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker benchmarkar med politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som projektet ger nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger projektledaren Marie Trollvik.

Vill du veta mer om Örebro kommuns jämställdhetsarbete kan du göra det här.

Här hittar du mer om SKL:s stöd till kommunernas jämställdhetsarbete.

Kontakt

Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Örebro
019-21 40 09, kenneth.nilsson@orebro.se

Johanna Ek, strateg, Örebro kommun
019-21 15 99, 076-551 39 19 johanna.ek@orebro.se

Marie Trollvik, projektledare, SKL
08-452 70 00 (vxl) marie.trollvik@skl.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.