Gå direkt till innehåll
Örebro kommun testar sms-tjänst för VA-information

Pressmeddelande -

Örebro kommun testar sms-tjänst för VA-information

Under april och maj kommer Örebro kommun att testa en sms-tjänst för att informera drabbade kunder vid vattenläckor.Tanken med den nya tjänsten är att den ska vara ett komplement till övriga kanaler, för att snabbare och mer träffsäkert få ut information om akuta vattenläckor och planerade arbeten till boende och verksamheter i Örebro.

– Det är inte ofta våra kunder blir utan vatten, men när det händer är det viktigt att de berörda får information om det, säger Ulrika Palmén, enhetschef Kundservice Vatten och Avlopp. Därför känns det viktigt att vi satsar på att ytterligare förbättra vår kommunikation kring akuta och planerade avbrott som rör vatten och avlopp.

Eftersom det är fastighetsägarna som är våra kunder har vi i dag svårt att nå ut med information till t.ex. boende i flerfamiljshus. Med den nya tjänsten kan vi nå alla som bor inom ett visst område, under förutsättning att de har ett officiellt abonnemang för mobil- eller fast telefoni knuten till den adressen.

Sms-tjänsten levereras av det norska företaget UMS PAS* och används redan av flera andra kommuner. Informationen skickas som sms eller förinspelat talmeddelande, beroende på om man har en mobiltelefon eller fast telefon.

– Vi börjar med ett test på två månader och kommer därefter att utvärdera tjänsten, för ett beslut om eventuell fortsättning, avslutar Ulrika Palmén.

För mer information
Ulrika Palmén
Enhetschef, Tekniska förvaltningen
019-21 18 89, ulrika.palmen@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.