Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Örebro kommuns bostadsbyggande har stabiliserats

Under de senaste åren har Örebro kommun byggt ikapp det underskott av bostäder som fanns. Bostadsbyggandet i kommunen har nu stabiliserats och nått ett normalläge.

Under 2018 färdigställdes 1935 bostäder i kommunen. Denna färdigställandetakt är ungefär densamma som under 2016 och 2017 och visar på ett fortsatt positivt läge för byggandet i kommunen.

- Det behöver byggas bostäder i takt med att vi blir fler och det är väldigt glädjande att vi nu ser att bostadsbyggandet verkar stabilisera sig på en nivå som behövs för att människor även framåt ska få tag i en ny bostad när livet förändras, säger Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Fler bygglov beviljades

Antalet bygglov som beviljades ökade igen under det sista kvartalet 2018. Detta efter att antalet beviljade bygglov legat på en lägre nivå än vanligt under året. Även antalet startbesked för att få börja bygga ökade i slutet av förra året.

- Efter en mindre nedgång av antalet nya startbesked och antalet nya bygglov under slutet av 2017 och första halvan av 2018 ser vi nu en ökning. Denna ökning pekar mot att byggandet är på väg att normaliseras till en nivå som motsvarar de långsiktiga förväntningarna som finns i kommunens översiktsplan. Detta är glädjande för Örebro kommun att den befarade avstanningen inom byggsektorn ser ut att utebli, säger Erik Blohm, biträdande stadsbyggnadschef.

Kontaktpersoner

Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad, 070-277 67 57, ullis.sandberg@orebro.se

Erik Blohm, biträdande stadsbyggnadschef, 019-21 12 80, erik.blohm@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.