Gå direkt till innehåll
Foto: Örebro kommun.
Foto: Örebro kommun.

Pressmeddelande -

Örebro tilldelas andra pris som Årets arkitekturkommun – topplacering för fjärde året i rad

Den 3 september offentliggjordes vinnarna av Årets arkitekturkommun och på andra plats ligger Örebro kommun. Det är fjärde året som utmärkelsen delas ut och Örebro har samtliga gånger tilldelats en topp 3-placering.

Utmärkelsen Årets arkitekturkommun delas ut av Sveriges arkitekter och HSB Riksförbund, till en kommun som kombinerar ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen.

I år offentliggjordes vinnarna av Årets arkitekturkommun i samband med den digitala konferensen Omstart Sverige den 3 september och Örebro kommun tilldelades en andraplats. Även förra året fick Örebro en andraplats och åren dessförinnan har kommunen tilldelats första- och tredjeplats som Årets arkitekturkommun.

– Att flera år i rad komma högt upp visar att det går att skapa god arkitektur och bra levnadsmiljöer ihop med en snabb tillväxt. Att vi dessutom har ökat i området som rör Arkitekturkompetens i kommunen, Bemötandet från kommunens personal och Dialogklimatet mellan den privata arkitektkåren och Örebro kommun är ett kvitto på det vi gör, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Fantastiskt kul att vara på prispallen för fjärde gången och att branschen har så stort förtroende för Örebro kommun! Jag tror det handlar om att vi alltid försöker sätta arkitekturen i ett större sammanhang. Hur byggnader, platser, gator och natur hänger ihop och hur det påverkar oss människor. Att det handlar om mer än vad som är fult och snyggt. Jag tror också att samarbetet på Stadsbyggnad och med våra politiker betyder mycket för hur andra uppfattar oss, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro kommun.

Om utmärkelsen Årets arkitekturkommun

Utmärkelsen Årets arkitekturkommun utgörs av två olika delar. En del är ett index som bygger på enkätsvar från Sveriges arkitektkår, som bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Den andra delen är offentlig statistik som värderar kommunerna utifrån förmågan att planera byggande i relation till bostadsbehovet.

Motivering

”Örebro har varit i topp samtliga fyra år som utmärkelsen Årets arkitekturkommun delats ut. 2017 vann Örebro. Året efter kom kommunen trea och förra året liksom i år kommer Örebro tvåa. Ingen annan kommun har uppvisat en så stabil placering i toppen.

Byggande, administrativa rutiner och lagefterlevnad

Örebro har emellertid i år fått något lägre resultat vad gäller delindexet avseende byggande, rutiner och lagefterlevnad. Skillnaden i resultatet är dock mycket liten och förklaras av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen inte är riktigt lika färska som föregående år. En faktor som emellertid skulle kunna stärkas i Örebro – där resultat är något lägre än hos flera av ”toppkonkurrenterna” – är faktorn ”Genomsnittligt planerat bostadsbyggande i relation till genomsnittligt flyttnetto”. Här har Örebro en lägre kvot mellan planerat bostadsbyggande och flyttnetto jämfört med många andra.

Arkitektkårens bedömning

Samtidigt som rutiner och processer har fått ett något lägre resultat i Örebro så har indexet som visar arkitektkårens bedömning ökat i ungefär motsvarande mån. Örebro har legat bra till redan tidigare år och har i år fått ännu bättre omdöme från arkitektkåren. Det är framför allt de privatanställda arkitekterna som ger ett högre omdöme i år. Det som stärkts är framför allt kvaliteterna som rör Arkitekturkompetensen i kommunen, Bemötandet från kommunens personal och Dialogklimatet mellan den privata arkitektkåren och Örebro kommun.”

Kontaktpersoner

Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad,
070-277 67 57, ullis.sandberg@orebro.se

Peder Hallkvist, stadsarkitekt,
076-551 36 58, peder.hallkvist@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.