Gå direkt till innehåll
Foto: r a k e t a
Foto: r a k e t a

Pressmeddelande -

​Pressinbjudan: Konstnärskollektivet r a k e t a flyttar in på Örebro konsthall

Konstnärskollektivet r a k e t a flyttar in på Örebro konsthall med en utställning om människans förhållande till stad och natur, och naturens förhållande till sig själv. Torsdag den 7 november kl. 10 hälsas media välkomna på pressvisning.

r a k e t a s arbetsmetoder utgår från idéer om hur konstnärliga processer och metoder kan initiera, skapa och leda till verklig förändring. Under hösten har de djupdykt i Örebros konst- och lokalhistoria med särskilt fokus på “stenpalatset”, Centralpalatset i Örebro. r a k e t a har ställt sig frågan “Hur hänger en sten i utkanten av en stad samman med ett hus byggt av sten och träd?”.

Utställningen är fortsättningen på den konstnärliga gestaltningen som r a k e t a gjorde tillsammans med barn på Regnbågens förskola i Örebro 2017. Utställningen framhäver det föränderliga över tid; staden som växer, naturen som försvinner, människan, historien och kulturarvet.

– r a k e t a s utställning fungerar som en mötesplats och arkiv med video, foto och ljudinstallation. Den har också ett rikt kringprogram med olika experter som tillsammans med r a k e t a och publiken samtalar och undersöker olika teman och aspekter av utställningen, säger Anna-Karin Wulgué, enhetschef på Örebro konsthall.

Utställningen pågår under perioden 9 november-29 december.

Om r a k e t a

r a k e t a driver tvärvetenskapliga samarbetsprojekt och experiment inom konst, design, arkitektur och digitala medier. Institutet har funnits sedan år 2000 som ett pågående experiment; ett laboratorium-in-progress.

Ett genomgående drag i r a k e t a s aktiviteter är att skapa situationer som stimulerar till samtal och till utbyte av erfarenheter. Gruppen har byggt ett viktigt och intressant internationellt nätverk av personer och vänner, som med olika bakgrunder och professioner på olika sätt verkar för att åstadkomma nya perspektiv och upplevelser i offentlig gemensam miljö – en form av alternativa geografier.

r a k e t a har deltagit i både nationella och internationella projekt och utställningar. Bland annat var r a k e t a ett av de svenska bidragen på Moskvabiennalen 2015 och 2017.

Program

Lördag 9 november kl. 12-16 Vernissage, invigningstal kl 13, r a k e t a leder en vandring i utställningen.

Tisdag 12 november kl. 18-20 STENEN OCH HUSETS HISTORIA.

Gäster: Lisbeth Axelsson, journalist

Onsdag 20 november kl. 18.30-20.30 Angelägna samtal: Människan och staden

Människan och staden är i ett ständigt samspel, människor tar plats i staden och staden utvecklas för människan. Men kan det finnas konflikter mellan staden och människan?

När en stad som Örebro växer snabbt åt alla håll, finns det då tid att reflektera över människans plats för att växa? Finns det även rum för kultur, konst och kreativitet i en stads fortsatta växande? Möt konstnärskollektivet R a k e t a och stadsarkitekt Peder Hallqvist i ett angeläget samtal.

Arrangeras av Studieförbundet Bilda, S:t Lukas och Örebro konsthall.

Onsdag 4 december kl. 18-20 Artist talk & beyond med r a k e t a

Öppna visningar tisdag 19 november kl 18-19, söndag 24 november kl. 14-15, söndag 15 december kl. 14-15

Visningar och aktiviteter för barn

Familjelördag med skaparverkstad 23 november och 14 december kl 13-15

Konstvisning för föräldralediga/barnvagnsvisning fredag 22 november kl 13-15

Söndag 29 december

Finissage med r a k e t a och Konsthallens vänner

och så kom det en sten

och så kom det en sten

och så kom det en sten

Kontakt

Jesper Blåder, konstintendent Örebro konsthall, jesper.blader@orebro.se, 019-21 48 97

Anna-Karin Wulgué, enhetschef Örebro konsthall, anna-karin.wulgue@orebro.se, 076-720 68 41

För att boka intervju med r a k e t a kontakta Åsa Lipka Falck, 070-419 81 80

Läs mer om utställningen på orebro.se/konsthallen

Ämnen

Regioner

Relaterat material