Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan – Utbildning för Örebros pensionärsråd

Pressmeddelande -

Pressinbjudan – Utbildning för Örebros pensionärsråd

En eftermiddag om året arrangerar Örebro kommun och det kommunala pensionärsrådet en utbildning för det kommunala och de lokala pensionärsråden. I år äger utbildningen rum den 24 oktober kl. 13–16 på City konferenscenter i Örebro. Media hälsas välkommen!

Bostäder och teknik för äldre

Ämnet för dagen är bostäder och teknik för äldre. Karin Månsson, arkitekt och handläggare på Hjälpmedelsinstitutet föreläser om att bo bra som äldre, i ett nationellt perspektiv samt på kort och lång sikt. Amy Loutfi, forskare vid institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, föreläser om teknik i bostäder för äldre nu och i framtiden. Deltagarna reflekterar i grupp och eftermiddagen avslutas med en gemensam diskussion tillsammans med föreläsarna.

Vi står inför en ökad andel äldre i samhället och därför är tillgången på lämpliga och tillgängliga bostäder för äldre en viktig fråga i Örebro liksom i resten av landet. Tekniklösningar kan bli en viktig resurs för att underlätta i äldres vardag och bevara deras oberoende och självständighet. Samtidigt finns problem förknippade med teknikutvecklingen, till exempel bristande användarvänlighet, teknikrädsla och sårbarhet

Kontaktperson
Berit Hjalmarsson, 019-21 42 52, 076-551 11 17
Projektkoordinator, Örebro kommun

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Mediestrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.