Gå direkt till innehåll
​​Prioriteringar för Tekniska nämnden för en ekonomi i balans

Pressmeddelande -

​​Prioriteringar för Tekniska nämnden för en ekonomi i balans

Idag fastslog Tekniska nämnden årsberättelsen för 2019. Hög måluppfyllelse och många positiva betyg från medborgarna i undersökningar kännetecknade året, men också ett ekonomiskt underskott. Sedan tidigare pågår ett arbete för en ekonomi i balans.

Det ekonomiska underskottet blev 38,2 miljoner. Närmare hälften av summan förklaras av högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning. Resterande underskott kommer framförallt från ökade kapitalkostnader samt kostnader för park såsom renhållning, gräsklippning och trädvård. Även minskade parkeringsintäkter i väntan på ny upphandling bidrog i viss mån till underskottet. Ett växande Örebro har inneburit att nämndens driftområden har utökats under ett flertal år utan att resurserna har ökat.

Arbetet med att få en ekonomi i balans handlar både om effektiviseringar och besparingar. Bland annat har Tekniska förvaltningen fått i uppdrag att se över kostnaderna för vinterväghållningen och föreslå kostnadssänkande åtgärder.

– En analys av kostnaderna för vinterväghållningen har genomförts. Nu återstår ett arbete för att se över förslag till ambitionsnivåer, arbetssätt och budget, säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef.

Tekniska nämnden har även beslutat om effektiviseringar i samband med 2020 års budget. För örebroarna kommer åtgärderna, som handlar om minskade ambitionsnivåer, märkas på exempelvis gräsklippning, plantering och renhållning.

– Vi prioriterar det som krävs för att upprätthålla en säker och hållbar infrastruktur. Liksom många andra kommuner står vi till exempel inför stora utmaningar under kommande år i form av reparationer och förebyggande åtgärder i de anläggningar som byggdes på 1960- och 70-talet, exempelvis broar och parker, säger Anders Olsson, ordförande Tekniska nämnden.

Även vatten, avlopp- och avfallsverksamheten, som inte får sina intäkter via taxor, visar ett underskott på 12,3 miljoner respektive 1 miljon kronor. De underskotten kan regleras genom att det egna kapitalet minskar i balansräkningen.

Det slutgiltiga resultatet redovisas i årsredovisningen som kommunstyrelsen fastställer i april.

Kontaktpersoner

Anders Olsson, ordförande Tekniska nämnden
anders.a.olsson@orebro.se, 070-587 99 11

Mimmi Hodzic, förvaltningschef
mimmi.hodzic@orebro.se, 019-21 50 00

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Anna-Lena Henriksson

Presskontakt Enhetschef Kommunikationsavdelningen 019-21 11 60