Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stenleverantörer etiskt granskade

Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro har tillsammans genomfört en uppföljning av det etiska kontraktsvillkor som ställs på stenproduktion, där resultaten visar att de inspekterade enheterna inte alltid uppfyller villkoren. Uppföljningen kommer bland annat att leda till att kraven på entreprenörer och leverantörer utökas och att de fyra kommunerna tar fram enhetliga handlingsplaner och gemensamma underlag för leverantörsbedömning.

Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro genomförde under juli–september 2010 en uppföljning på entreprenörer och leverantörer som levererat sten under det senaste året. Totalt fyra entreprenörer, fyra grossister och sju underleverantörer ingick i uppföljningen. Inspektioner av både stenbrott och stenbearbetningsanläggningar genomfördes i Kina och Portugal av etablerade revisionsföretag med lokala representanter. Resultatet var generellt bra i Portugal men sämre i Kina. Flera av de inspekterade enheterna i Kina uppfyller inte de ILO-konventioner (ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor) som finns i kontraktsvillkoret. Barnarbete förekom inte, men avvikelser mot grundläggande arbetsskydd, arbetsmiljö och säkerhet fanns på ett flertal enheter.

– Visst är vi besvikna att förhållandena inte är bättre i Kina, men samtidigt vet vi från andra branscher att detta är en utveckling som sker långsamt, säger Karin Sandberg, miljösamordnare Upphandlingsenheten, Örebro kommun. Nu kommer vi ytterligare att skärpa vår uppföljning av leverantörerna.

En gemensam handlingsplan har tagits fram och varje kommun kommer att ha enskilda uppföljningsmöten med berörda entreprenörer och leverantörer. På mötena kommer man att gå igenom inspektionsresultatet och ställa krav på förbättringsåtgärder och nya inspektioner. Kommunerna kommer också att utöka befintliga krav och tillsammans ta fram underlag för gemensam leverantörsbedömning.

– Samarbetet med andra kommuner ger oss ett viktigt erfarenhetsutbyte, kostnadsfördelar och en enhetlig handlingsplan mot entreprenörer och leverantörer, säger Karin. Detta ser vi som mycket positivt för den framtida utvecklingen av vårt arbete med etiska krav och i dess förlängning en bättre arbetsmiljö för stenarbetarna.

Kontakt

Karin Sandberg, miljösamordnare Upphandlingsenheten, 019-21 16 57

Thomas Åkesson, miljösamordnare Tekniska förvaltningen, 019-21 14 38

Ämnen

Regioner

Kontakter

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Mediestrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.