Gå direkt till innehåll
Värdefull satsning på ledarskap i förskola, grundskola och gymnasieskola

Pressmeddelande -

Värdefull satsning på ledarskap i förskola, grundskola och gymnasieskola

I tre år har Örebro kommuns alla rektorer deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprogram för att stärka det pedagogiska ledarskapet. Fokus har varit på fördjupningar och utveckling av ny kunskap, grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Metoder och verktyg som man nu tar tillvara på och verkställer i verksamheten.

Syftet med forsknings- och utvecklingsprogrammet har varit att öka rektorers kompetens och förmåga att leda och utveckla förbättringskapaciteten i verksamheten.

- Våra rektorer är nyckelpersoner när det gäller att stärka arbetssätt och förändringsarbete på sin egen förskola eller skola, men också för att åstadkomma en samsyn och likvärdighet inom hela kommunen. Att leda skolutveckling är en ständig process som aldrig tar slut och vi behöver hela tiden samarbeta för att säkerställa att alla våra barn, elever och studenter får den bästa utbildningen. För mig är det också självklart att vi alltid ska grunda vår verksamhet i och vara med och utveckla forskning och beprövad erfarenhet. Programmet har gett oss mycket. Vi har fått nya metoder och verktyg i ledningsarbetet för att kunna använda i verksamheten, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola.

- Det här arbetet har också gett oss fördjupade kunskaper inom distribuerat ledarskap som hjälpt oss att tydliggöra styrning och ledning. Samtidigt har vi fokuserat på det kollegiala lärandet och samarbetet mellan våra rektorer. Nu finns det en röd tråd från förskolan, hela vägen upp till vuxenutbildningen och vi jobbar alla gemensamt mot samma mål, dvs högre måluppfyllelse för våra elever som vi finns till för, säger Veronica Svensson, Skolchef Komvux.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som främjar samverkan mellan praktik och akademi, har stått bakom FoU-programmet.

Hela programmet har finansierats av Örebro kommuns Topp 25-medel, med syfte att skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete, och där barn och elevens lärande står i centrum för att öka deras kunskaper och stärka skolresultaten. I programmet, som pågått från januari 2018 till juni 2021 deltog förvaltningarna Förskola och skola samt gymnasiet och Komvux med alla sina rektorer och chefer. Totalt ca 140 personer.

- Arbetet genomfördes som en process och planerades utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan var det arbete som pågick i de så kallade lärgrupperna. Vid seminarier bearbetades resultat från datainsamling, aktuell forskning, kunskap om att leda förändringsarbete och andra aktuella områden. Externa parter har bjudits in för att fördjupa och bredda innehållet och möta de frågor som fanns. Forskningen i programmet skedde i interaktion mellan deltagarna och en grupp forskare, med bas på Kungliga Tekniska Högskolan, säger Henrik Hamilton, projekt-/processledare, Ifous

Vill du veta mer?
Öppen konferens för FoU-programmet - Leda för skolutveckling där Örebro kommun deltar. 24 september kl 08:30-12.15. Kostnadsfritt och digitalt. Se program och anmälan

Kontakt
Veronica Svensson, Skolchef Komvux, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
019-21 43 01, veronica.svensson@orebro.se

Katarina Arkehag, förvaltningschef, Förskola och skola
019-21 14 06, katarina.arkehag@orebro.se

Henrik Hamilton, Projekt-/processledare, Ifous
073 - 65 65 822, henrik.hamilton@ifous.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.