Gå direkt till innehåll
Vi skapar bostäder för fler.

Pressmeddelande -

Vi skapar bostäder för fler.

Överkomliga hyror
Nybyggnation innebär relativt höga boendekostnader. Det innebär att alla som vill och behöver en ny bostad inte alltid har möjlighet att hyra en nybyggd lägenhet. Vi har funderat mycket över hur vi som kommun kan vara med och skapa överkomliga hyror för fler, för att minska trångboddhet, för att kunna välkomna fler till vår stad och för att ge fler chansen att hyra en bra bostad och skapa ett hem. Nu har vi arbetat fram en lösning för att kunna erbjuda lägre hyror i nyproducerade lägenheter.

Unik lösning
Lösningen har arbetats fram tillsammans med bostadsföretaget Botrygg och den är helt unik inom Sverige. Vi har erbjudit Botrygg en tomt i Södra Ladugårdsängen och i det avtalet skrivit in att ett visst antal av de nya lägenheterna ska ha en lägre hyra än normalhyran. Det innebär att hälften av lägenheterna kommer att vara hyresrätter och den andra hälften bostadsrätter. Just nu pågår en förstudie, där Örebro kommun och Botrygg tillsammans arbetar fram ett förslag på hur tomten kan bebyggas. Förstudien är klar hösten 2017. Därefter kan Botrygg ansöka om bygglov för sin fastighet som kommer att innehålla både bostadsrätter och hyreslägenheter.

─ För oss var Örebromodellen en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda lägenheter med billigare hyra, säger Erik Blohm, enhetschef Mark och exploatering. Örebromodellen kommunen säljer färdigplanerad mark, men ställer tydliga krav för att skapa goda livsmiljöer. Det underlättar snabbt byggande av hög kvalitet och möjliggör också ökade ambitioner för social hållbarhet, likväl som ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Fler byggaktörer välkomna
Samarbetet med Botrygg, som är relativt ny som byggaktör i Örebro, kommer från att de själva visat intresse för att bygga bostäder med lägre hyra än genomsnittet. De kontaktade Örebro kommun för att föreslå ett samarbete. Kommunen välkomnar naturligtvis fler byggaktörer i utmaningen att hitta nya vägar för att skapa bostäder som fler har möjlighet att hyra.

Tydliga kriterier för vem som ska få hyra
Det är ännu inte bestämt vad som ska ligga till grund för att få hyra de lägenheter som har lägre hyra. Örebro kommun har ungefär ett år på sig att besluta tydliga regler och kriterier för det. Planen är att inflytt kan ske hösten 2018, och inför det ska allt vara klart.

Parallellt med det här helt unika projektet pågår en utredning om en gemensam bostadskö skulle kunna underlätta uthyrningen av lägenheter för alla fastighetsägare. Även den kan säkra att fördelningen av nya lägenheter, med överkomlig hyra, bidrar till social hållbarhet och att fler har råd med nybyggda lägenheter.

Vi vill att alla områden ska vara blandade områden och att inte bara de med högst inkomster ska kunna skapa ett hem i en nybyggd lägenhet, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hyra en lägenhet och skapa sig ett hem i Örebro.

Kontaktperson Erik Blohm, enhetschef Mark och exploatering, Stadsbyggnad
erik.blohm@orebro.se
019-21 12 80

Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande Programnämnd samhällsbyggnad
bjorn.sundin@orebro.se
070-555 41 51

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Mediestrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.