Gå direkt till innehåll
Örebro kommuns Jämställdhetspris och Tillgänglighetspris delades ut vid Kommunfullmäktige den 28 februari.
Örebro kommuns Jämställdhetspris och Tillgänglighetspris delades ut vid Kommunfullmäktige den 28 februari.

Pressmeddelande -

Vinnarna av Jämställdhetspriset och Tillgänglighetspriset!

Vid Kommunfullmäktige den 28 februari delades både Örebro kommuns Jämställdhetspris och Tillgänglighetspris ut. Jämställdhetspriset gick till utredningsenheten LSS/SoL vid kommunstyrelseförvaltningen och Tillgänglighetspriset tilldelades projektet Inseglet.

Jämställdhetspriset

– Utredningsenheten LSS/SoL har jobbat länge med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet och det har resulterat i en gedigen arbetsmetod. Sen har de även hittat sätt att förbättra uppföljningen av sitt arbete och hålla kvar jämställdhetskompetensen i hela arbetsgruppen. Utredningsenhetens arbete är ett utmärkt exempel på hur jämställdhetsintegrering även leder till andra kvalitetsvinster och rättssäkerhet, säger Murad Artin (V), ordförande i Jämställdhetsdelegationen.

Vid prisutdelningen fick vinnarna ta emot en check på 10 000 kr att använda i det fortsatta jämställdhetsarbetet, blommor och ett diplom.

Ur motiveringen:
”Med stor noggrannhet, delaktighet och träget arbete har utredningsenheten LSS/SoL tagit ett helhetsgrepp kring arbetssätt och metoder. Genom att fokusera på jämställdhet säkerställer utredningsenheten LSS/SoL en rättvis myndighetsutövning och ett professionellt bemötande gentemot alla, oavsett kön.”

Om priset
Örebro kommun delar varje år ut ett internt jämställdhetspris. Priset går till en person eller verksamhet som i sitt arbete bidrar till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel och inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i Örebro kommun.

Juryn har bedömt nomineringarna bland annat utifrån om arbetet bidrar till en hållbar jämställdhet, nytänkande och långsiktighet, är en inspiration för andra samt visar på engagemang och intresse för frågan.

Mer om priset: orebro.se/jamstalldhetspriset

Tillgänglighetspriset

2017 års tillgänglighetspris tilldelades projektet Inspelet, som genom ett nytt syn­sätt och en genomtänkt metod strävar efter att fler unga och ungdomar med funktionsnedsättning ska börja idrotta.

Ur motiveringen:
”Projektet Inspelet har ökat samverkan mellan föreningar och inkluderat personer med funktionsnedsatta i sin verksamhet och genom normkritiskt arbetssätt öppnat upp för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att ta del av idrotts-föreningars utbud. Genom att ställa frågan om alla ska passa in i idrotten eller om idrotten ska passa alla skapar föreningarna meningsfull fritidssysselsättning.”

Om priset
Varje år delar Örebro kommun ut ett tillgänglighetspris till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle.

Vinnare utses av Kommunala tillgänglighetsrådet.

Priset delades ut vid Kommunfullmäktige den 28 februari och bestod av en check på 5 000 kr att använda i det fortsatta tillgänglighetsarbetet, blommor och diplom.

Läs mer om priset på orebro.se/tillganglighetspriset

Kontaktpersoner

Jämställdhetspriset
Murad Artin (V), ordförande i Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation,
019-21 11 19, murad.artin@orebro.se

Linn Björkstrand, administratör, Kommunstyrelseförvaltningen,
019-21 69 45, linn.bjorkstrand@orebro.se

Tillgänglighetspriset
Carina Toro Hartman (s), ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet,
019-21 49 07, carina.toro-hartman@orebro.se

Tommy Krångh, sekreterare i Kommunala tillgänglighetsrådet,
019-21 69 53, tommy.krangh@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.