Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Visste du att vi blir bättre på att sopsortera?

Vår soppåse väger mindre och mindre det betyder att vi blir allt bättre att på sortera ut förpackningar och mat ur restavfallet.

– Kilo avfall per innevånare har sjunkit från 159 kg per invånare 2015 till idag då vi ligger på 152 kg per invånare. Det kan tyckas lite vid en första anblick, men 7 kg per innevånare gör mycket. I en kommun av Örebros storlek handlar det om 1000 ton avfall som, om det skulle ha genererats, skulle ha kostat oss en hel del pengar i att förbränna det, säger Ola Eklöf, planerare på Tekniska förvaltningen.

Örebro kommun började redan 2001 att sortera ut sitt matavfall. I början blev det till jord som kommunen använde i rabatter och sålde till de som behövde jord. Idag blir matavfallet biogas som våra Stadsbussar använder som drivmedel istället för fossilt bränsle. Biogas ger mellan 80- 90% reduktion av koldioxid utsläpp och är därför en stor vinst för luftkvalitén i Örebro.

– Felsorterat matavfall har sjunkit från 58 kilo till 33 kg från 2011 till 2019. Slutsatserna vi drar av det är att vi blivit bättre på att äta upp den mat vi köper, ett minskat matsvinn helt enkelt. Vi ser också att utsortering av matavfall blivit bättre. Vi slänger inte lika mycket i restavfallspåsen utan det hamnar mer rätt i matavfallspåsen, det är bra. Ett enkelt sätt att göra en miljöinsats, avslutar Ola Eklöf.

Fakta:

  • 8 700 ton matavfall samlas in i Örebro.
  • Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett år.
  • Färgsorteringen ökade från 2018 till 2019 med 200 ton. (Färgsortering är ett system där de som bor i villa kan sortera sina förpackningar och tidningar i olikfärgade påsar och sedan lägga i sitt gröna restavfallskärl.)
    Källa: (Örebro kommun och Avfall Sverige Rapport U2014:14)

På orebro.se kan du läsa mer om hur olika sorters avfall ska sorteras, och det går även att använda en sökfunktion för att se hur olika saker ska sorteras.

Kontaktperson
Ola Eklöf, planerare, Tekniska förvaltningen
ola.eklof@orebro.se
019-21 17 70

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.