Gå direkt till innehåll

Kategorier: arkitektur och byggande

Mejeritorget i Örebro.

Örebro får topplacering som Årets Arkitekturkommun - femte året i rad

Återigen tilldelas Örebro kommun en topplacering som Årets Arkitekturkommun. I år placerar sig Örebro på en andra plats. Ett bevis på att Örebro lyckats kombinera ett högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla en attraktiv och hållbar arkitektur.
Det är femte året i rad som utmärkelsen delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund. Varje år har Örebro tilldelas en topp tre-pla

Visionsbild: Utopia

Fick arkitekten mer makt i Örebro kommuns pilotprojekt och blir det ett bättre hus?

Tanken med projektet "Vi ger arkitekten makten" var att provocera fram en diskussion om roller, ansvar och arkitektonisk kvalitet. När Örebro kommun initierade projektet ruckades förhållandet mellan arkitekt och byggherre. Örebro kommun har nu gjort en utvärdering av processen fram till byggstart, som visar på att med arkitektens ökade inflytande kommer också mer ansvar och större risktagande.

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.