Gå direkt till innehåll
Fjärrvärme i Europas blickfång

Blogginlägg -

Fjärrvärme i Europas blickfång

Under sensommaren har svensk avfallshantering fått internationell uppmärksamhet. Detta efter att Svenska Institutet gjort en film om ämnet. Det som fick massor av tittare att dela filmen, är att bara 1 procent av det svenska avfallet deponeras. 99 procent material- eller energiåtervinns. Det är världklass.

Scenbyte. På Fjärrvärmemässan i Jönköping berättar professor Sven Werner från högskolan i Halmstad om situationen i Europa. I allt avfall som går till förbränning eller deponi i Europa används bara 7 procent av värmeinnehållet. 93 procent grävs ner eller kyls bort.

Med fjärrvärme kan mycket mer energi tas tillvara. "I EU:s framtidsprofetia spås fjärrvärmeandelen i Europa vara 10 procent. Vi tror snarare på 50 procent", säger Sven Werner.

Är det möjligt? Ja visst, det har redan gjorts.

I Sverige. 

Här är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen. Mer än hälften av våra bostäder och lokaler värms med fjärrvärme - vatten som hettas upp och pumpas i underjordiska rör till fastigheter, industribyggnader och hela stadsdelar.

Fjärrvärmen har haft fantastiska miljöeffekter. Tidigare värmdes vattnet uteslutande med fossila bränslen, idag är andelen mindre än 15 procent. Istället används flis, sågspån, avfall och restvärme.

Det har lett till att de svenska utsläppen av koldioxid från fjärrvärme minskat med 14 miljoner ton per år. Vilket bidragit till att Sverige nått målen enligt Kyoto-prokollet.

Fram tonar å ena sidan bilden av ett Sverige som sitter på världsledande fjärrvärmekunskap. Å andra sidan ett Europa som formligen skriker efter alternativ till fossila, ofta ryska, bränslen.

Detta stavas affärsmöjligheter för svensk miljöteknik och kompetens.

Dela om du ser potentialen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige