Gå direkt till innehåll
Framåt för Öresundskraft i årets SKI-undersökning

Nyhet -

Framåt för Öresundskraft i årets SKI-undersökning

 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter och förmedlar hur kunder upplever sina relationer med företag och organisationer i Sverige. Syftet är att ta fram information för att underlätta val för konsumenter men även att identifiera olika förbättringsområden hos företag och organisationer.

För Öresundskraft fortsätter SKI-index åt rätt håll med en snittökning på 1,5 enheter. Det är mer än övriga energibranschen, som i princip står stilla (+0,05).

- Vi ökar i alla privatsegment vilket är extra glädjande eftersom det är där vi har det största antalet kunder. Det säger Anders Östlund, Öresundskrafts vd, i en kommentar.

-Branschen som helhet har haft ett par tuffa år med förtroendekriser, höga elpriser, ökade nätpriser och indelningen i elområden. Det har naturligtvis påverkat kundernas uppfattning om oss. I några av kundkategorierna följer vi branschens riktning, men i ett par fall går vi i motsatt riktning och går framåt där branschen som helhet backar.

Inom Elhandel privatkunder ökar Öresundskraft med +3,6 enheter, den näst största ökningen i branschen. Som helhet står branschen i princip stilla med marginella +0,2 enheter. Inom Elhandel företagskunder gjorde Öresundskraft förra året branschens största ökning, +3 enheter. I år fortsätter kurvan uppåt med en ökning på +0,8. Dock ökar branschen något mer, +2,0 enheter.

Inom Elnät privatkunder ökar Öresundskraft med fina +2,3 enheter. Detta är tvärtemot branschen som backar med -0,2 enheter. Inom Elnät företagskunder har branschen backat med -3,3 enheter. Även Öresundskraft backar, men inte lika mycket, -1,9 enheter.

Inom Fjärrvärme privatkunder har Öresundskraft ökat under 2011 med +1,2 enheter. Det är en utveckling åt rätt håll men inte lika snabb som branschens snitt på +2,3 enheter. Hos företagskunderna går dock Öresundskraft starkt framåt med +2,8 enheter, samtidigt som branschen minskar med -0,7 enheter.

-Som helhet är årets SKI-resultat glädjande och ett kvitto på att vårt långsiktiga, kundfokuserade arbete ger resultat. Det är extra glädjande att kundnöjdheten hos våra privata elhandelskunder ökar så mycket; kunderna har märkt en skillnad, konstaterar Anders Östlund.

 -Dock återstår mycket arbete innan vi når vårt mål på SKI 73. Vi har flera kundrelaterade projekt på gång, och jag både hoppas och tror att arbetet kommer att påverka kundnöjdheten positivt under 2012.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige