Gå direkt till innehåll
Bättre utsikt när Öresundskraft städar upp

Pressmeddelande -

Bättre utsikt när Öresundskraft städar upp

Fjärrvärmecentralen på Fredriksdal byggdes 1965 och blev därmed en av Helsingborgs första fjärrvärmeanläggningar. Med sina tre oljepannor på sammanlagt 51 MW försåg den stora delar av Helsingborg med fjärrvärme under många år. Anläggningen var i drift fram till 1984 då den ersattes av bland annat fjärrvärmecentral Israel och sedermera Västhamnsverket.

Själva byggnaden är tömd på pann- och pumputrustning sedan länge, nu är det oljetankarnas tur. De två tankarna på 170 respektive 385 kubikmeter kommer att skäras ned och fraktas bort.

– Tankar, anslutningar och rör är tömda, rengjorda och besiktigade. Vi sätter igång så snart vi får rivningstillstånd, sen tar det inte många dagar innan tankarna ligger på skroten för återvinning, berättar Håkan Axelsson, projektchef på affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

De gamla oljetankarna står alldeles intill Fredriksdals koloniområde som därmed får såväl bättre insyn som utsikt. Pannhusbyggnaden kommer dock att få stå kvar, liksom tankarnas invallning. Det är de betongskydd som tankarna stått på och som hindrat olja att läcka ner i marken.

– Numera används olja bara i FV-centralen Israel vid riktigt kalla dagar, berättar Håkan Axelsson. Västhamnsverket eldas sedan länge med biobränsle och CO2-utsläppen har minskat med 340 000 ton per år i Helsingborg och Ängelholm. Man kan säga att utsikten förbättras på många sätt när vi nu lämnar olje-epoken!

 Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Håkan Axelsson, projektchef, tel 070-418 33 30
Göran Skoglund, pressansvarig, tel 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige