Gå direkt till innehåll
Elnätet moderniseras i Ängelholm

Pressmeddelande -

Elnätet moderniseras i Ängelholm

Nu står en ny, modern transformator på plats i utkanten av Ängelholm.  Det är första steget i en plan för att förstärka Ängelholms elförsörjning.

I förra veckan lyftes den 65 ton tunga transformatorn på plats på Åkerslunds fördelningsstation. Där monteras den nu, samtidigt som en markbunden förbindelse läggs. När denna etapp är klar i december har Ängelholm fått två oberoende transformatorer för inmatning av el till staden. Det minskar risken för avbrott.

Öresundskraft investerar närmare 30 miljoner kronor under de närmaste åren för att långsiktigt förstärka inmatningsnätet till Ängelholm. Arbetet sker i tre etapper och beräknas vara klart runt 2017. Nästa etapp är att dra en ny 130 kV markkabel från regionnätet till fördelningsstationen vid Åkerslund. Det beräknas vara klart 2014.

–Åtgärderna skapar framförallt redundans. Det betyder att även om en transformator går sönder eller om en ledning skadas så kan en annan del ta över. Det minskar risken för strömavbrott. Den nya transformatorn är snålare än den gamla, den har lägre förluster. Och genom anslutningen till 130kV-nätet klarar den att leverera mer el till kunderna.

Det säger Anders Höglund, planeringsansvarig för elnät på Öresundskraft.

Den sista etappen handlar om en ny regionnätsstation i 130 kV-nätet men Anders Höglund understryker att den etappen är avhängig av utbyggnad i det regionala elnätet, utanför Öresundskrafts kontroll.


Mer information:

Anders Höglund, planeringsansvarig elnät, Öresundskraft, tel. 042-490 35 47
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige